Nieuw bewijs dat mensen de opwarming van de aarde veroorzaken

  Nieuw onderzoek toont aan dat mensen de oorzaak zijn van de opwarming van de aarde. Er bleek een causaal verband te zijn tussen de uitstoot van broeikasgassen en de stijging van de temperatuur.

  Dat laten onderzoekers weten in hun artikel dat recent gepubliceerd is in Nature Scientific Reports. Hun onderzoek toont aan dat door de mens veroorzaakte uitstoot van kooldioxide (CO2) en methaan (CH4) heeft geleid tot de opwarming van de aarde. Ze baseren hun bevindingen op een statistische techniek, waarbij ze data over broeikasgassen en temperaturen analyseerden.

  Klimaateffecten

  Veel effecten van de door mensen veroorzaakte uitstoot, worden gevoeld in gebieden waar geen industrie is. De reden hiervoor is nog niet duidelijk. Er is meer onderzoek nodig om inzicht te krijgen in deze regionale klimaatdynamieken.

  Oorzaken
  De auteurs onderzochten de oorzaken van de opwarming van de aarde met behulp van een nieuwe statistische methode. Ze analyseerden de relatie tussen de uitstoot van broeikasgassen en de temperatuur over de laatste 150 jaar, oftewel sinds de start van de metingen. De resultaten bevestigen dat de recente opwarming van de aarde vooral komt door de verhoogde uitstoot die mensen veroorzaken. Ook zal verdere CO2-uitstoot in de atmosfeer leiden tot een nog sterkere opwarming van de aarde.

  Effecten
  De auteurs keken ook naar de effecten van menselijke uitstoot in verschillende regio’s. Ze ontdekten een sterk, causaal verband tussen uitstoot van broeikasgassen en de stijging van de temperaturen in Europa, Noord-Amerika en China. In deze gebieden is er een dichtbevolkte populatie en zijn er ook veel industriële gebieden. Maar ook in gebieden waar veel minder mensen wonen zoals in Siberië, de Sahel in Afrika en Alaska, bleken temperaturen te stijgen.

  Al eerder bleek dat de meeste wetenschappers het er met elkaar over eens zijn dat de mens de voornaamste oorzaak is van klimaatverandering.

  Bronmateriaal

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd