Nieuw bewijs dat grote windparken voor opwarming kunnen zorgen

De windmolens zorgen voor opwarming doordat ze een behoorlijke impact hebben op de atmosfeer.

Steeds meer landen nemen zich ambitieuze energiedoelstellingen voor. Ze willen het gebruik van fossiele brandstoffen gaan beperken en overstappen op hernieuwbare energiebronnen. Windenergie is daarbij één van de favorieten. Fijn vooruitzicht voor het klimaat, zou je zeggen. Maar ook hier valt een kanttekening te plaatsen. Zo blijkt dat het kwik door deze windparken behoorlijk kan gaan stijgen. De bevindingen zijn terug te lezen in het tijdschrift Joule.

Windenergie
Uit de studie blijkt dat als de Verenigde Staten volledig over zouden stappen op windenergie, hier vijf tot twintig keer meer land voor nodig is dan eerder werd gedacht. En als deze enorme parken uit de grond worden gestampt, betekent dit dat de temperatuur over het hele land met 0,24 graden Celsius zal stijgen. De grootste verandering doet zich ’s nachts voor, wanneer de grondtemperatuur met maximaal 1,5 graden kan stijgen. “Wind verslaat steenkool op elk vlak, maar dat betekent niet dat de impact ervan te verwaarlozen is,” zegt onderzoeker David Keith. “We moeten overschakelen van fossiele brandstoffen om de koolstofemissies te stoppen, en daarbij zijn we genoodzaakt keuzes te maken tussen verschillende technologieën. Deze hebben echter allemaal een aantal sociale en ecologische gevolgen.”

Zonne-energie
In de studie herhaalden de onderzoekers hun berekeningen om de impact van zonne-energie op het klimaat te meten. En ze ontdekten dat voor dezelfde hoeveelheid elektriciteit, de impact van zonne-energie tien keer kleiner was dan die van wind. Hierbij zijn er echter weer andere overwegingen die in oogschouw genomen moeten worden. Zo zijn zonne-energiecentrales bijvoorbeeld dicht bepakt, terwijl het land tussen windturbines gebruikt kan worden voor bijvoorbeeld landbouw.

Atmosfeer
De windmolens zorgen voor de opwarming omdat ze een behoorlijke impact hebben op de atmosfeer. “Windturbines genereren elektriciteit, maar veranderen ook de atmosferische stroming,” legt hoofdauteur Lee Miller uit. “Ze sturen warmte en vocht in de atmosfeer, wat het klimaat beïnvloedt. En in onze studie hebben we geprobeerd deze effecten op een continentale schaal te modelleren.”

Voordelen
Hoewel de windparken op korte termijn dus voor opwarming zorgen, blijkt uit de berekeningen dat de gevolgen op lange termijn gecompenseerd worden. “De voordelen stapelen zich over de jaren op,” zegt Keith. “Kijken we naar de komende tien jaar, dan heeft windenergie – in sommige opzichten – meer impact op het klimaat dan steenkool of gas. Maar kijken we naar de komende duizend jaar, dan is windenergie veel schoner.”

De simulaties van de twee onderzoekers beperken zich alleen tot de Verenigde Staten, waardoor er dus geen rekening wordt gehouden met de invloeden op wereldschaal. Het blijft dus enigszins onzeker hoe windenergie het klimaat in andere landen kan beïnvloeden. Daarnaast benadrukken de onderzoekers dat de studie niet gezien moet worden als kritiek op windenergie. “Een deel van de impact van windenergie zal gunstig zijn – verschillende wereldwijde onderzoeken tonen al aan dat windenergie de poolkappen afkoelt,” zegt Keith. “Ons onderzoek moet gezien worden als een eerste stap om serieuzer te worden in het beoordelen van de gevolgen van alle hernieuwbare energiebronnen. We hopen dat onze studie een keerpunt vormt, waarin de invloeden van windenergie serieus in overweging worden genomen bij het beperken van onze emissies.”

Bronmateriaal

"The down side to wind power" - Harvard University

Afbeelding bovenaan dit artikel: Free-Photos / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd