Nieuw algoritme vertelt of mensen je selfie snel zullen vergeten

Maak jij selfies die bij mensen in het geheugen gegrift staan? Of zijn mensen ze zo weer vergeten? Een nieuw algoritme weet het.

Het algoritme in kwestie is ontwikkeld door onderzoekers van MIT’s Computer Science and Artificial Intelligence Laboratory. Eerder ontwikkelden deze onderzoekers ook al een algoritme dat kon vertellen hoe memorabel je gezicht is.

Deep-learning
Het nieuwe algoritme is een stuk memorabeler dan het oude algoritme. Dat komt onder meer doordat gebruik is gemaakt van ‘deep-learning’-technieken. ‘Deep learning’ is een tak van kunstmatige intelligentie waarbinnen systemen – ‘neurale netwerken’ genoemd – gebruikt worden. Deze neurale netwerken worden ingezet om computers te leren patronen te vinden in enorme hoeveelheden informatie. Deze ‘deep-learning’-technieken komen onder meer om de hoek kijken als je met Siri in gesprek bent of als je een foto op Facebook wilt taggen. “Hoewel ‘deep-learning’ grote vooruitgang op het gebied van het herkennen van voorwerpen of het doorgronden van een situatie mogelijk heeft gemaakt, is het voorspellen van het menselijk geheugen iets wat gezien wordt als een hoger cognitief proces dat computerwetenschappers nooit kunnen nabootsen,” vertelt onderzoeker Aude Oliva. Maar wat blijkt: het kan wel. “En we hebben het gedaan!”

Leren
Om het algoritme te leren wat memorabel was, schotelden de onderzoekers het tienduizenden foto’s voor. Elke foto had een bepaalde score: hoe hoger de score hoe memorabeler deze was. Die score hadden mensen aan de foto’s toegekend. Het algoritme ‘leerde’ zo wat memorabel was en ging op zoek naar patronen, oftewel dingen die memorabele foto’s met elkaar gemeen hadden.

De foto die je boven aan dit artikel ziet, is zeer memorabel. De foto scoort een 0.787, zo laat het algoritme weten. De score loopt van 0 tot 1, waarbij 1 meest memorabel is. Als een foto een 0.5 scoort, betekent dat heel concreet dat je mag verwachten dat 50 procent van de mensen die de foto bekijken deze wanneer ze de foto 100 seconden later nog eens zien, herkennen. Deze foto met de huizen erop, is weer niet memorabel. De foto scoort een 0.382.
De foto die je boven aan dit artikel ziet, is zeer memorabel. De foto scoort een 0.787, zo laat het algoritme weten. De score loopt van 0 tot 1, waarbij 1 meest memorabel is. Als een foto een 0.5 scoort, betekent dat heel concreet dat je mag verwachten dat 50 procent van de mensen die de foto bekijken deze wanneer ze de foto 100 seconden later nog eens zien, herkennen. Deze foto met de huizen erop, is weer niet memorabel. De foto scoort een 0.382.

Meesterproef
Vervolgens was het tijd voor de meesterproef: zou het algoritme net zo goed als mensen in staat zijn om memorabele foto’s aan te wijzen? Om die vraag te kunnen beantwoorden, toonden de onderzoekers mensen een aantal foto’s en vroegen ze hoe memorabel de foto’s waren. Het algoritme beoordeelde de foto’s daar ook op. Mensen bleken wel ietsje beter dan het algoritme in staat te zijn om te bepalen hoe memorabel de foto’s waren, maar het scheelde opvallend weinig.

Zelf proberen?
Het algoritme is inmiddels ook online te vinden. Als je je eigen foto’s uploadt, kun je hier achterhalen hoe memorabel deze zijn.

In de toekomst hopen onderzoekers het algoritme te gebruiken om een app te ontwikkelen. Deze app beoordeelt hoe memorabel foto’s zijn en kan de foto’s vervolgens subtiel aanpassen om ze memorabeler te maken.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd