Niet toekomstige doemscenario’s, maar geschiedenisverhalen maken mensen milieubewuster

ijs

Mensen zijn sterker geneigd om duurzamer te gaan leven als overheden niet met allerlei doemscenario’s voor de toekomst, maar juist met een terugblik op het verleden op de proppen komen zetten. Dat blijkt uit een nieuw onderzoek. Mensen die zich er bewust van worden dat hun land al lang bestaat, zijn sterker geneigd om zich voor een groenere toekomst van dat land in te zetten.

Wetenschappers trekken die conclusie nadat ze het milieu van 131 landen bestudeerden. Ze keken onder meer naar lucht- en watervervuiling, biodiversiteit en eventuele maatregelen die werden genomen om bepaalde gebieden te beschermen. Ze ontdekten al snel dat er een verband was tussen het milieu en hoelang een land al als onafhankelijke natie bestond. Hoe ouder landen waren, hoe beter ze op het gebied van milieu scoorden. Zelfs wanneer de onderzoekers rekening hielden met andere factoren die invloed konden hebben op de milieuscore (bijvoorbeeld de politieke stabiliteit) bleef dat verband overeind. Een poll onder burgers wees vervolgens ook uit dat er een verband was tussen de mate waarin burgers zich zorgen maakten over het milieu, de leeftijd van een natie en hoe goed het land op het gebied van milieu presteerde.

WIST U DAT…

…het goed-voor-de-portemonnee-argument mensen niet kan verleiden tot duurzaamheid?

Het bracht onderzoekers op een idee. Zouden burgers wanneer ze zich bewust worden van de lange historie van een land meer vertrouwen krijgen in het feit dat hun land nog jaren zal blijven bestaan en vervolgens sterker geneigd zijn om de toekomst van dat land te beschermen door groener te leven? De onderzoekers zetten een experiment op om dat te achterhalen. Ze verzamelden een aantal proefpersonen en schotelden ze een tijdlijn van de geschiedenis van de Verenigde Staten voor. De helft van de proefpersonen kreeg een tijdlijn die begon in 1492. De anderen kregen een tijdlijn die begon met het Romeinse Rijk. Na de tijdlijn gezien te hebben, kregen de proefpersonen de mogelijkheid om geld te doneren aan een milieuorganisatie. De mensen die de lange tijdlijn gezien hadden, gaven aanzienlijk meer geld dan de proefpersonen die de korte tijdlijn hadden gezien.

De resultaten zijn te verklaren met behulp van een principe dat John Richard Gott III voorstelde. Volgens dit principe is de tijd die een gegeven eenheid nog heeft het beste in te schatten door te kijken naar de tijd die deze eenheid reeds bestaat. In andere woorden: een land dat al héél lang bestaat, heeft in ons idee ook nog een langere en dus meer onzekere toekomst voor de boeg dan een land dat nog maar kort bestaat. En die langere en onzekere toekomst lijkt mensen aan te moedigen zich in te zetten voor een groener land. “Ons onderzoek suggereert dat we minder moeten bouwen op doemscenario’s waarin de wereld vergaat en in plaats daarvan moeten benadrukken dat ons land – en onze planeet – een rijke en lange historie heeft die het waard is om behouden te blijven,” stelt onderzoeker Hal Hershfield.

Bronmateriaal

"To Boost Concern for the Environment, Emphasize a Long Future, Not Impending Doom" - xx
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door U.S. Geological Survey (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd