Spelletje werpt nieuw licht op waarom mannen doorgaans beter kunnen navigeren

Verschil tussen mannen en vrouwen blijkt niet in elk land even groot te zijn.

Het spelletje – genaamd ‘Sea Hero Quest’ – werd ontworpen om ruimtelijke navigatievaardigheden bij mensen beter te gaan begrijpen. Dit is belangrijk, omdat dit een belangrijke indicator is bij de ziekte van Alzheimer. In het spelletje ben je een ontdekkingsreiziger die een reeks van navigatietaken moet voltooien. En het onderzoek doet een aantal interessante bevindingen uit de doeken.

Sea Hero Quest

Het onderzoeksteam heeft tot nu toe gegevens verzameld van meer dan vier miljoen mensen die Sea Hero Quest spelen. Voor de huidige studie beperkten ze zich tot de mensen die hun leeftijd, geslacht en nationaliteit hadden opgegeven en afkomstig waren uit landen met tenminste 500 deelnemers.

Uitkomsten
Onderzoekers beoordeelden in de nieuwe studie gegevens van meer dan een half miljoen mensen afkomstig uit 57 verschillende landen. Zij speelden allemaal het speciaal ontworpen mobiele spel Sea Hero Quest. Dankzij de enorme hoeveelheid aan spelers, kon het team onthullen dat het ruimtelijke navigatievermogen in alle landen gestaag afneemt in de loop naar volwassenheid. Mensen afkomstig van Scandinavische landen, Noord-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland hebben de beste ruimtelijke navigatievaardigheden en daarnaast presteerden mannen beter dan vrouwen.

Invloed van de omgeving
“We hebben gemerkt dat de omgeving waarin je leeft van invloed is op je eigen ruimtelijke navigatie,” vertelt hoofdauteur Hugo Spiers. Hoewel de leeftijd van de deelnemers het sterkst correleerde met de navigatieprestaties, constateerden de onderzoekers ook dat de rijkdom van een land correleerde met de prestaties. De onderzoekers denken dat dit te maken heeft met onderwijsstandaarden, gezondheid en het vermogen om te kunnen reizen.

De onderzoekers speculeren ook over wat meer specifieke factoren. In best presterende landen, waaronder Finland, Denemarken en Noorwegen is de sport ‘oriëntatielopen’ erg populair. Deze sport houdt in dat je met behulp van kaartlezen een zo snel mogelijk rondje moet afleggen. In andere goed presterende landen – Nieuw-Zeeland, Canada, Verenigde Staten en Australië – wordt er veel autogereden, wat ook het navigatievermogen kan verbeteren.

Verschil man en vrouw
De onderzoekers vergeleken ook de verschillen in het navigeren tussen mannen en vrouwen.
Hoewel mannen beter presteerden dan vrouwen, hing dit ook erg van het land zelf af. Zo bleek dat hoe groter de genderkloof in een land is, hoe beter de man was in het spel. Echter werd deze kloof minder in landen waar er meer gendergelijkheid heerst. Daarnaast blijkt dat ook de economische welvaart hiermee te maken heeft. Hoe groter de economische welvaart, hoe kleiner het verschil in spelprestaties tussen man en vrouw. “Onze bevindingen suggereren dat de verschillen tussen man en vrouw niet in de genen zitten, maar in plaats daarvan worden beïnvloed door de culturele omgeving, zoals bijvoorbeeld de rol van vrouwen in de samenleving,” stelt co-auteur Antoine Coutrot.

In 2016 zal er een aangepaste versie van het spel uitkomen. Deze kan gebruikt worden als een methode om vroegtijdig signalen van dementie op te vangen. Ook kan het gebruikt worden als middel om het ziekteproces te volgen en klinische onderzoeken te verrichten. En volgens de onderzoekers is dit een stap in de goede richting. “Huidige tests voor dementie maken geen effectief gebruik van het veelvoorkomende symptoom van gedesoriënteerd zijn,” zegt Spiers. “We proberen nu een gemakkelijke manier te vinden om dat te meten.” En het spelletje is een doeltreffende methode om aan informatie te komen. “Met zoveel mensen die het spelletje Sea Hero Quest doen, is dit nog maar het begin van wat we allemaal kunnen leren,” stelt onderzoeker Tim Parry.

Bronmateriaal

"Nordic nations, North Americans and Antipodeans rank top in navigation skills" - University College London

Afbeelding bovenaan dit artikel: Deutsche Telekom AG

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd