Niet de crashes, maar de uitstoot eist meeste slachtoffers

Vergeet vliegangst. Wie echt bang wil zijn, kan zich beter richten op de gassen die uit de vliegende machine komen zetten. Dat blijkt uit onderzoek. De afgelopen jaren kostten crashes jaarlijks aan duizend mensen het leven, terwijl de uitstoot van vliegtuigen jaarlijks wereldwijd tienduizend slachtoffers eist. Dat meldt National Geographic.

Wetenschappers namen vaak aan dat mensen enkel hinder ondervinden van de gassen die vrijkomen bij het opstijgen en landen. Maar dat blijkt onjuist. “We ontdekten dat emissies van vliegtuigen die boven de 914 meter vliegen verantwoordelijk zijn voor de meeste doden,” vertelt onderzoeker Steven Barrett. Deze emissies worden op dit moment niet door wetten of regels ingeperkt.

Klein
De uitstoot van vliegtuigen bevat onder meer zwavel- en stikstofdioxide. De deeltjes zijn extreem klein en dat maakt ze juist zo gevaarlijk. Ze kunnen gemakkelijk diep doordringen in de longen en mogelijk zelfs de bloedbaan binnengaan.

Model
Barrett en zijn collega’s maakten er een computermodel van en vulden daar het aantal vliegtuigen, hun route, het brandstofverbruik en de emissie in. De gegevens die daaruit kwamen rollen, legden de onderzoekers naast een tweede atmosferisch model. Zo konden ze zien hoe de uitstoot van vliegtuigen zich voortbeweegt en waar deze neerdaalt en voor problemen zorgt.

WIST U DAT…

…onbemande vliegtuigen mogelijk de toekomst hebben?

Luchtwegen
De onderzoekers schatten dat door de vervuilende stoffen die bij de landing en het opstijgen vrijkomen zo’n 2.000 mensen sterven. De vervuiling die op zo’n 10.600 meter hoogte ontstaat, zorgt nog eens voor 8.000 slachtoffers. De uitstoot zorgt voor tal van problemen waarvan hart- en vaatziekten en aandoeningen aan de luchtwegen (waaronder longkanker) de meest voorkomende zijn.

Ver weg
Opvallend genoeg zorgen de vervuilende stoffen niet alleen in de omgeving van vliegvelden voor problemen. Afhankelijk van de wind kan de uitstoot gemakkelijk enkele duizenden kilometers verderop neerdalen. Zo worden de meeste doden door vliegtuiggassen in India veroorzaakt door vliegtuigen die op grote hoogte in Europa en Noord-Amerika vliegen.

Hoewel 10.000 doden een flink aantal is, valt het in vergelijking met de uitstoot van andere vervoersmiddelen nog mee. Zo blijkt uit een onderzoek uit 2007 dat schepen met hun uitlaatgassen gemiddeld aan 60.000 mensen het leven kosten. En jaarlijks sterven in totaal één miljoen mensen door luchtvervuiling. De onderzoekers merken echter op dat steeds meer mensen het vliegtuig pakken en dat de vervuiling door deze vervoersmiddelen ook rap toeneemt.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd