Nicotine niet goed voor puberhersenen

Nicotine schaadt puberhersenen, zo blijkt uit onderzoek van de Neuroscience Campus Amsterdam. Roken op jonge leeftijd kan op latere leeftijd aandachtsstoornissen veroorzaken. De onderzoekers stelden jonge ratten een korte periode bloot aan nicotine. Wanneer de dieren eenmaal volwassen waren, bleek het concentratievermogen lager te zijn. Tevens ging de impulsiviteit van ratten omhoog.

Ratten die alleen als volwassene nicotine binnenkregen, hadden geen last van blijvende problemen. De studie laat duidelijk zien dat de hersenen gedurende de adolescentie heel kwetsbaar zijn voor verslavende stoffen, zoals nicotine. Wanneer wetenschappers dit vertalen naar mensen, dan blijkt dat jong beginnen met roken een rol kan hebben in het ontstaan van aandachtsstoornissen.

WIST U DAT…

…een MRI-scan kan onthullen of een roker stopt of niet?

Uit het onderzoek blijkt dat het eiwit metabotrope glutamaat receptor 2 in aantal afnam na de blootstelling aan nicotine. Daarnaast functioneerde de prefrontale cortex minder goed. Dit gebied is betrokken bij cognitieve functies, zoals plannen en beslissingen nemen.

Hoe nicotine in het menselijk brein problemen veroorzaakt kan op basis van deze studie nog niet achterhaald worden. Dergelijk onderzoek, waarbij proefpersonen een korte en specifieke periode aan nicotine worden blootgesteld, is bij mensen moeilijk te herhalen. Juist personen die als jongvolwassene beginnen met roken, blijven namelijk de rest van hun leven roken.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd