Nee, het ligt niet aan jou: de liedjes op de radio worden echt steeds simpeler

Sinds 1980 zijn liedteksten veel repetitiever en eenvoudiger geworden. Maar ook veel persoonlijker en emotioneler, zo blijkt uit nieuw onderzoek.

Voor de studie analyseerden onderzoekers de teksten van 12.000 Engelstalige rap-, pop-, country-, r&b- en rockliedjes die tussen 1980 en 2020 zijn uitgebracht. Hun bevindingen zijn terug te lezen in het blad Scientific Reports.

In herhaling
Door de bank genomen zijn de teksten van de bestudeerde liedjes door de tijd heen steeds begrijpelijker en simpeler geworden, zo schrijven de onderzoekers. Dat heeft enerzijds te maken met woordgebruik: de vocabulaire rijkdom van liedjes neemt af. Zo blijkt uit het onderzoek dat het aantal verschillende woorden dat in liedjes wordt gebruikt, steeds verder terugloopt. Dat geldt met name voor rap- en rockliedjes. Anderzijds neemt ook het aantal herhalingen – van zinnetjes of soms zelfs complete refreinen – toe. Het draagt allemaal bij aan een eenvoudigere en begrijpelijkere liedtekst. “In feite ontdekten we dat liedteksten door de tijd heen simpeler zijn geworden op verschillende vlakken: vocabulaire rijkdom, leesbaarheid, complexiteit en het aantal herhaalde zinnetjes,” zo schrijven de onderzoekers.

Langere woorden
Wat de onderzoekers verder ook is opgevallen, is dat rappers in toenemende mate gebruik maken van langere woorden, dat wil zeggen: woorden met drie of meer lettergrepen. Dat maakt hun liedjes weliswaar iets complexer, maar doordat artiesten binnen alle genres ook in toenemende mate in herhaling vallen, blijven de onderzoekers bij hun conclusie dat liedteksten vandaag de dag door de bank genomen toch een stuk simpeler zijn dan in de jaren tachtig van de vorige eeuw.

Achtergrond
Dat liedteksten simpeler worden, is een interessante trend, die wellicht verklaard kan worden door veranderingen in de muziekconsumptie, zo opperen de wetenschappers. Zo worden liedteksten wellicht steeds simpeler, omdat liedjes in het dagelijks leven steeds vaker dienst doen als achtergrondmuziek.

Emotie
Ook moeten de onderzoekers concluderen dat liedteksten sinds 1980 een stuk persoonlijker en emotioneler zijn geworden. Zo worden zowel positieve als negatieve emoties steeds vaker benoemd in raps, terwijl negatieve emoties steeds vaker een plek vinden in r&b-, pop en countrymuziek. Voor alle genres geldt bovendien dat het gebruik van woorden die boosheid of woede reflecteren, is toegenomen.

Liedteksten opzoeken
Ten slotte hebben de onderzoekers ook nog gekeken hoe vaak mensen de liedteksten van de 12.000 bestudeerde liedjes op het online platform Genius opzochten. En dat leidt ook nog tot een opvallende conclusie. Zo blijken de teksten van oudere rockliedjes vaker te worden bekeken dan die van nieuwe rockliedjes, terwijl dat bij countryliedjes juist net andersom is. Het hint er volgens de onderzoekers voorzichtig op dat luisteraars van rockmuziek een voorkeur hebben voor de liedteksten van oudere rockliedjes, terwijl fans van countrymuziek de voorkeur geven aan nieuwere liedjes.

De onderzoekers hopen dat hun studie bijdraagt aan een beter begrip van muziek. En met name de evolutie daarvan in de afgelopen 40 jaar.

Bronmateriaal

"Music: Song lyrics have become simpler and more repetitive since 1980" - Scientific Reports
Afbeelding bovenaan dit artikel: BrAt_PiKaChU from Getty Images Pro (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd