Nee, andere mensen worden niet knapper als je een drankje op hebt (maar er gebeurt wel iets anders geks)

In een nieuw onderzoek vegen wetenschappers de bierbril – het idee dat overmatig alcoholgebruik ervoor zorgt dat vrouwen aantrekkelijker lijken dan ze in werkelijkheid zijn – van tafel. Maar tegelijkertijd ontdekken ze wel een andere manier waarop alcohol van invloed kan zijn op je liefdesleven!

Zo blijkt alcohol ervoor te zorgen dat mannen sneller afstappen op vrouwen die ze aantrekkelijk vinden. Dat is te lezen in het blad Journal of Studies on Alcohol and Drugs.

Het experiment
De onderzoekers baseren hun conclusie op experimenten. Ze verzamelden daartoe 18 mannen – twintigers – die elk een vriend meebrachten. De onderzoekers hadden daar bewust voor gekozen; ze hoopten zo de sociale interacties die normaliter plaatsvinden in de kroeg enigszins te kunnen nabootsen. De vrienden kwamen twee keer naar het lab. En beide keren kregen ze een drankje voorgeschoteld. De ene keer was dat een alcoholisch drankje en de andere keer een non-alcoholisch drankje. Daarnaast kregen de mannen beide keren foto’s en video’s te zien van mensen, waarop ze moesten aangeven hoe aantrekkelijk ze die mensen vonden. Ook kregen de mannen te horen dat ze in een toekomstig experiment de kans zouden krijgen om één van de gefotografeerde of gefilmde mensen te ontmoeten. Na alle foto’s en filmpjes bekeken te hebben en de aantrekkelijkheid van de gefotografeerde en gefilmde mensen te hebben vastgesteld, kregen de mannen de vraag welke van deze mensen ze het liefst zouden ontmoeten.

Bierbril ontkracht
Een analyse van de experimenten wijst uit dat er geen bewijs is voor het bestaan van de bierbril. Of de proefpersonen gedronken hadden of niet was namelijk niet van invloed op hoe aantrekkelijk ze anderen vonden.

Meer moed
Maar de onderzoekers stuitten in hun analyse wel op een ander interessant verband. Zo bleek alcohol ervoor te zorgen dat de mannen sterker geneigd waren om één van de vier personen die ze eerder als meest aantrekkelijk hadden aangewezen, te ontmoeten. Kortom: het onderzoek wijst erop dat alcohol niet de perceptie, maar wel het zelfvertrouwen van de mannen veranderde. Alcohol lijkt mannen dus wat meer moed te geven.

Eerdere analyse
Dat de bierbril – een behoorlijk ingeburgerd begrip dat zelfs in verschillende popsongs bezongen wordt – geen stand houdt, is verrassend te noemen. Toch kijkt onderzoeker Molly Bowdring er niet direct van op, zo vertelt ze aan Scientias.nl. “In 2018 heb ik met mijn afstudeeradviseur, dr. Michael Sayette, een meta-analyse uitgevoerd naar het bierbril-effect. En we ontdekten dat het effect klein was en in de verschillende studies ook niet consistent geobserveerd werd. Het betekent dat het bierbril-effect niet zo betrouwbaar was als we verwachtten.” En in het nieuwe onderzoek houdt het dus wederom geen stand.

Alleen mannen
De onderzoekers baseren hun conclusies zoals gezegd op experimenten. Aan die experimenten namen echter alleen mannen deel. Een bewuste keuze, zo vertelt Bowdring. “Eerder onderzoek heeft uitgewezen dat aan alcohol gerelateerde sociale beloningen met name heel groot zijn voor mannelijke drinkers, wat betekent dat er dus ook een grotere kans is om de effecten die alcohol (op sociale interacties, red.) heeft, binnen deze groep te zien.” Maar in de toekomst zou Bowdring graag onderzoeken of alcohol van invloed is op de perceptie en moed van vrouwen. “Het is mogelijk dat we vergelijkbare patronen zien,” stelt ze. “Maar meer onderzoek is nodig om deze resultaten onder (een grotere groep) mannen te repliceren en vervolgens ook na te gaan of de bevindingen over de geslachten heen standhouden.”

De waarde van het onderzoek
Dergelijk onderzoek is belangrijk. Ook zeker in aanvulling op wat we al over de effecten van alcohol (denken te) weten, zo stelt Bowdring. “Experimenten omtrent de effecten van alcohol zijn historisch gezien eigenlijk altijd beperkt gebleven tot het bestuderen van mensen die in het lab, in hun eentje, alcohol drinken. Dat wijkt nogal af van de sociale situatie waarin de meeste mensen die aan dergelijke experimenten deelnemen normaliter alcohol nuttigen en het beperkt ons begrip van het effect dat alcohol op sociale ervaringen heeft.” Voor de onderzoekers was dat nu al reden om het experiment zo op te zetten dat deelnemers niet alleen, maar samen met een vriend dronken. “Het is belangrijk om de effecten die alcohol op sociale ervaringen heeft, te begrijpen, omdat het kan verduidelijken waarom sommige mensen de consumptie van alcohol heel lonend vinden en waarom alcohol ook bij kan dragen aan negatieve sociale consequenties.”

Het zijn bevindingen waar je uiteindelijk ook als drinker je voordeel mee kan doen, denkt Bowdring. “Het is goed om je bewust te zijn van de verschillende manieren waarop alcohol je motivaties kan beïnvloeden. En het kan ook heel nuttig zijn om voorafgaand aan een bijeenkomst waarin alcohol gedronken kan worden, na te denken over jouw doelen voor sociale interacties en te erkennen dat alcohol die interacties kan veranderen (ook op manieren die uiteindelijk schadelijk kunnen zijn).”

Bronmateriaal

"Alcohol makes you more likely to approach attractive people but doesn’t make others seem better looking: Study" - Journal of Studies on Alcohol and Drugs
Interview met Molly Bowdring
Afbeelding bovenaan dit artikel: View Apart (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd