Nederlandse politici komen beloftes aardig na

Er wordt vaak gedacht dat er van de mooie beloftes uit de verkiezingstijd weinig terecht komt, maar dat valt alles mee, zo blijkt uit onderzoek.

Volgens onderzoeker Tom Louwerse van de universiteit van Leiden komen Nederlandse politieke partijen hun beloftes vaker na dan gedacht. Hij trekt die conclusie nadat hij de Nederlandse politiek vergeleek met de Engelse.

Verschil
Het grote verschil tussen Nederland en Engeland is dat wij een consensusdemocratie hebben: door middel van onderhandelingen komen meerdere regeringspartijen tot een besluit. In Engeland is sprake van een meerderheidsdemocratie met maar één regeringspartij.

WIST U DAT…

…politici kunnen antwoorden zonder dat ze een antwoord geven? Hoe ze dat aanpakken, leest u hier!

Analyse
Louwerse gebruikte een computeralgoritme om zes verkiezingsprogramma’s en de besluitvorming die daar al dan niet uit voorkwam te analyseren. Hij moet concluderen dat het Nederlandse systeem beter werkt: politici komen veel vaker hun beloften na. “Omdat er in het Verenigd Koninkrijk maar één regeringspartij is, denkt men vaak dat die makkelijk haar geplande beleid kan doorvoeren,” legt Louwerse uit. “Maar de oppositie gaat overal keihard tegenin, ze stemmen sowieso tegen vrijwel alles waar de regering vóór is, in de hoop bij de volgende verkiezingen gekozen te worden. Daardoor verloochent de oppositie vaak haar eigen verkiezingsstandpunten.”

Het onderzoek toont aan dat we het hier in Nederland nog helemaal niet zo slecht hebben. “Natuurlijk mag iedereen op individuele punten teleurgesteld zijn in een partij. Maar sommige mensen zeggen wel erg makkelijk dat het allemaal bedrog is. Uiteindelijk valt dat dus best mee.”

Bovenstaande foto is gemaakt door Jackie Kever (cc via Flickr.com).

Bronmateriaal

Persbericht Universiteit Leiden

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd