Nederlandse banenmarkt heeft relatief weinig te vrezen van robots

Het werk van de meeste Nederlanders is niet zo gemakkelijk te automatiseren.

Dat is één van de conclusies die uit een onderzoek van de OECD (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) rollen. In een nieuw rapport bekijkt het samenwerkingsverband van 32 rijke landen – waaronder ook Nederland – welke impact robots op de werkgelegenheid gaan hebben.

Nieuw onderzoek
Het is natuurlijk niet voor het eerst dat onderzoekers zich die vraag stellen. Zo verscheen in 2013 nog een onderzoek dat suggereerde dat 47% van de banen in de VS een grote kans hebben om geautomatiseerd te worden. Het onderzoek zorgde voor schrik in de benen, maar de OECD komt nu met geruststellende woorden. Hun studie suggereert dat het – in ieder geval met dat onderzoek uit 2013 in gedachten – wel meevalt.

14 procent
Zo schrijven de onderzoekers in het rapport dat ‘slechts’ 14% van de banen in OECD-landen een grote kans (>70%) hebben om geautomatiseerd te worden. Laten we dat even concreet maken: we hebben het hier over de banen van zo’n 66 miljoen mensen in 32 landen.

32 procent
Daarnaast blijkt zo’n 32% van de banen een kans van 50 tot 70% te hebben om geautomatiseerd te worden. Bij deze banen zullen mensen waarschijnlijk altijd nog een rol blijven spelen en zal slechts een deel van hun taakomschrijving aan robots worden gegeven.

Tieners

Het onderzoek onthult dat de kans op automatisering het grootst is voor banen die tieners momenteel op zich nemen. “Automatisering resulteert waarschijnlijk eerder in werkeloosheid onder jongeren, dan in vervroegde pensioenen.”

Landen
Verder moet de OECD concluderen dat de mate waarin banen door automatisering bedreigd worden van land tot land sterk verschilt. Zo is in Slovenië bijvoorbeeld 33% van de banen geschikt voor automatisering, terwijl in Noorwegen slechts 6% van de banen geautomatiseerd kan worden. “Over het algemeen zijn banen in Angelsaksische landen, Scandinavië en Nederland minder goed te automatiseren dan banen in Oost-Europese landen, Zuid-Europese landen, Duitsland, Chili en Japan.”

Schattingen
De onderzoekers benadrukken dat ze wel een flinke slag om de arm moeten houden. Want het is natuurlijk niet bewezen dat de automatisering ook echt in alle landen omarmd wordt. Zo kan het zomaar zijn dat sommige banen die prima te automatiseren zijn, toch door mensen vervuld worden, omdat we dat nu eenmaal fijner vinden. Bovendien moeten we ook niet vergeten dat de automatisering weer veel nieuwe banen oplevert.

Het onderzoek levert ook een aantal nieuwe onderzoeksvragen op, zo schrijven de onderzoekers in het rapport. Zo kunnen ze nu nog niets zeggen over het moment waarop banen in verschillende landen en industrieën beginnen te verdwijnen. Ook biedt het rapport volgens de onderzoekers een goede reden om de discussie over het basisinkomen weer aan te zwengelen.

Bronmateriaal

Nedelkoska, L. and G. Quintini (2018), "Automation, skills use and training", OECD Social, Employment and Migration Working Papers, No. 202, OECD Publishing, Paris, https://dx.doi.org/10.1787/2e2f4eea-en.

Afbeelding bovenaan dit artikel: ronymichaud / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd