Nederlanders stoten meer CO2 uit in laatste kwartaal van 2016

  In het vierde kwartaal van 2016 ging er 7,3 procent meer CO2 de lucht in dan in hetzelfde kwartaal van 2015.

  Dat we zo op het eind van het jaar meer CO2 hebben uitgestoten, heeft verschillende oorzaken. Zo viel het vierde kwartaal van 2016 veel kouder uit dan hetzelfde kwartaal in 2015. En dus draaiden onze verwarmingen overuren en nam het gasverbruik toe.

  Weer
  Maar zelfs als we het weer even buiten beschouwing laten, zou de CO2-uitstoot nog steeds hoger zijn uitgevallen dan in het jaar daarvoor, zo stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek. “Gecorrigeerd voor dit weereffect was de CO2-uitstoot 2,7 procent hoger dan een jaar eerder.”

  Elektriciteit
  Het weer alleen kan de stijging van de CO2-uitstoot dus niet verklaren. Ook de sector afvalbeheer, water- en energiebedrijven deed een duit in het zakje, zo stelt het CBS. De bedrijven zijn samen goed voor ongeveer 30 procent van de totale CO2-uitstoot. Dat de uitstoot van deze sectoren is gestegen, is met name te wijten aan het feit dat energiebedrijven meer elektriciteit hebben geproduceerd dan in 2015. Die hogere productie komt voort uit een groeiende vraag naar elektriciteit vanuit het buitenland. Landen die zelf moeite hadden om aan de energievraag van burgers te voldoen, kochten Nederlandse elektriciteit in.

  WIST JE DAT…

  …de wereldwijde CO2-uitstoot in 2016 nauwelijks toenam? Overigens wil dat niet zeggen dat een extreme opwarming van de aarde daarmee van de baan is.

  Luchtvaart
  Ook de uitstoot van de transportsector – goed voor zo’n 14 procent van de totale uitstoot – nam met zo’n 5 procent toe. Met name de emissies van de luchtvaart steeg sterk: bijna 9 procent. Ook de uitstoot van de binnenvaart nam sterk toe: ruim 7 procent. Dat is volgens CBS te verklaren door “meer vervoersbewegingen”.

  Industrie
  Dat het beter gaat met de Nederlandse economie merken we niet alleen in de lucht en op het water. We zien het ook terug in de chemische industrie. Deze sector is veel meer gaan produceren en kijkt dus ook tegen een hogere CO2-uitstoot aan. Datzelfde geldt voor de landbouwsector. Beide sectoren worden door het CBS gerekend tot het cluster ‘landbouw, delfstoffenwinning, industrie en bouwnijverheid’. Dit cluster is verantwoordelijk voor zo’n 23 procent van de totale uitstoot en zag de emissies in het vierde kwartaal van 2016 met ruim 2 procent stijgen ten opzichte van het vierde kwartaal van 2015.

  CO2 – voluit koolstofdioxide – is een broeikasgas dat bijdraagt aan de antropogene (door mensen veroorzaakte) klimaatverandering. Naast CO2 zijn er nog verschillende andere broeikasgassen. Bijvoorbeeld lachgas, fluorgassen en methaan. De uitstoot van deze broeikasgassen is de afgelopen decennia flink afgenomen. Recent onderzoek van het CBS wees echter uit dat de CO2-uitstoot in de laatste decennia (1990-2015) met 13 procent is toegenomen. Dat is te wijten aan de economische groei die Nederland in diezelfde periode doormaakte.

  Bronmateriaal

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd