Nederlanders produceren plastic zonder olie

Jaarlijks worden miljoenen kilo’s plastic geproduceerd. Daarvoor zijn vele liters ruwe olie nodig. Dat is duur en slecht voor de voorraden. Een Nederlandse wetenschapper komt met een oplossing: hij gebruikt aardgas om plastic te maken. In de toekomst kan wellicht zelfs uit biogas plastic worden gecreëerd.

Het belangrijkste ingrediënt voor de productie van plastic is etheen dat aan aardolie wordt onttrokken. Daarvan wordt jaarlijks zo’n 130 miljoen kilo gebruikt. Daarmee gaat een hoop olie reddeloos verloren. Onderzoeker Tymen Tiemersma komt met een oplossing. Hij is erin geslaagd etheen op een energiezuinige manier met behulp van gas te produceren.

Wetenschappers buigen zich al lang over de vraag of etheen ook op een andere manier gewonnen kan worden. Aardgas leek een oplossing te bieden, maar had nogal wat haken en ogen. Om gas in etheen om te zetten is heel veel warmte nodig. Dat proces kost dus veel energie en is duur. Bovendien is er zoveel warmte bij betrokken dat het niet verantwoord is om het op grote schaal toe te passen.

Tiemersma pakte dat probleem effectief aan. Gas wordt namelijk ook gebruikt om een mix van koolstofmonoxide en syngas te produceren. Voor dat proces is veel warmte nodig. Door de twee processen te combineren, was het hele probleem opgelost en werd bovendien tegelijkertijd syngas en etheen gevormd. Met behulp van een deeltje dat als katalysator dienst deed, werd het proces werkelijkheid.

In tegenstelling tot veel andere fossiele brandstoffen is er op aarde nog voldoende aardgas te vinden. Daarmee is het een zeer geschikt alternatief voor het gebruik van aardolie in de productie van plastic. Maar de onderzoekers denken verder. Wellicht kan de techniek ook toegepast worden in de productie van meststoffen. Uit nader onderzoek moet tevens blijken of biogas een rol kan gaan spelen in het productieproces.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd