Nederlander leeft korter door fijnstof en stikstofdioxide

uitlaat

De hoeveelheid fijnstof en stikstofdioxide in de lucht hebben directe invloed op de totale sterfte in Nederland. Dat blijkt uit onderzoek van het RIVM waarvoor de gegevens van 7 miljoen Nederlanders werden gebruikt.

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) maakte voor het onderzoek gebruik van ‘big data’, verzameld door het Centraal Bureau voor Statistiek (CBS). Het CBS registreerde zeven jaar lang van zeven miljoen mensen wie er is overleden. Vervolgens zijn die gegevens gekoppeld aan andere CBS-data, waaronder de burgerlijke staat, woonadres, leeftijd en geslacht. De woonadressen van de zeven miljoen Nederlanders werden vervolgens weer gekoppeld aan gegevens over fijnstof en stikstofdioxide.

Resultaten
Uit het onderzoek blijkt dat zowel de hoeveelheid fijnstof als stikstofdioxide direct invloed heeft op de totale sterfte en de sterfte door luchtwegaandoeningen en longkanker. Dat schrijven de onderzoekers in het blad Environmental Health Perspectives.

Niet alleen ouderen
Een belangrijke conclusie die de wetenschappers op basis van hun onderzoek kunnen trekken, is dat luchtverontreiniging niet alleen een risico vormt voor mensen op hogere leeftijd (dat wil zeggen: ouder dan 65 jaar). Uit het onderzoek blijkt namelijk dat er ook voor mensen onder de 65 jaar een verhoogde kans is op sterfte door luchtverontreiniging.

Vernieuwend
Het onderzoek is vernieuwend. Tot op heden werd alleen gekeken in welke mate fijnstof leidde tot vroegtijdige sterfte. Met deze studie is nu aangetoond dat stikstofdioxide een onafhankelijk effect op vroegtijdige sterfte heeft.

De wetenschappers zijn voornemens hun studie voort te zetten. Zo willen ze in de toekomst ook de effecten die andere omgevingsfactoren op de gezondheid hebben, onderzoeken. Denk aan de invloed van geluid en groen in de woonomgeving.

Bronmateriaal

"Big Data geven meer kennis over gezondheidseffecten luchtverontreiniging" - RIVM.nl
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Adam Hilliker (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd