Nederlander had 613 dagen op rij corona en ontwikkelde in die tijd zijn eigen, sterk gemuteerde coronavariant

In een recent onderzoeksverslag wordt het verhaal gedeeld van een 72-jarige Nederlander die 613 dagen lang geïnfecteerd was met het coronavirus. Deze periode was voor het coronavirus lang genoeg om door te muteren naar een unieke variant die weerbarstiger bleek te zijn voor behandelingen.

Nederlandse wetenschappers van het Amsterdam UMC hebben een casestudy vrijgegeven van een patiënt die de langste corona-infectie ooit had opgelopen. Dit was mogelijk doordat het immuunsysteem van de man zo zwaar aangetast was dat deze uiteindelijk verzwakt was geraakt. Toen de man in februari 2022 de omikron-variant opliep van het coronavirus werd deze dan ook meteen opgenomen in het ziekenhuis. De artsen probeerden de man hier te behandelen met de antilichamen sotrovimab, sarilumab en dexamethason. Uit het onderzoek blijkt dat dit een mutatie in gang zette, waardoor het virus in slechts 21 dagen doormuteerde naar een variant die immuun is voor sotrovimab. De resultaten van het onderzoek worden gepresenteerd tijdens het ESCMID Global Congress in Barcelona.

Medisch verleden
Uit het onderzoeksverslag wordt duidelijk dat de man een ingewikkeld medisch verleden kende. Zo raakte zijn immuunsysteem in eerste instantie verzwakt door een operatie waarbij stamcellen werden getransplanteerd. Naast deze operatie had de man nog last van een aantal andere aandoeningen. De behandeling van deze aandoeningen verzwakte zijn immuunsysteem nog verder, waardoor er uiteindelijk nog maar weinig van over was. De man was tijdens de coronacrisis wel gevaccineerd, maar dat mocht niet baten: hij had niet genoeg antilichamen in zijn bloed om een groot verschil te maken in de strijd tegen het virus. Dit was dan ook een belangrijke reden waarom de man uiteindelijk zo lang ziek is geweest; zijn immuunsysteem bleek niet sterk genoeg om het virus te verslaan. Hierdoor kon het virus erg lang in zijn bloedbaan blijven, en uiteindelijk meer dan 50 keer muteren. Om te voorkomen dat de gemuteerde variant op zorgverleners of bezoek kon overspringen, is de man voor langere tijd geïsoleerd opgenomen geweest. Tijdens zijn ziekenhuisopname hebben de wetenschappers meerdere keren monsters genomen van zijn coronavariant en deze uitgebreid bestudeerd. Hierdoor kon de nieuwe variant uiteindelijk gespot worden.

Volksgezondheid
De resultaten van het onderzoek zijn schrikbarend te noemen. Volgens de wetenschappers bewijst dit geval het absolute gevaar van zeer langdurige corona-infecties bij patiënten met een verzwakt immuunsysteem. Ze roepen hierbij op om dit soort gevallen extra scherp in de gaten te houden, omdat eventuele mutaties uiteindelijk erg schadelijk kunnen blijken voor de volksgezondheid. In hun conclusie schrijven de wetenschappers dat het misschien verleidelijk is om te denken dat dit soort gevallen extreem zeldzaam zijn; de realiteit is dat dit soort gevallen wereldwijd nog best vaak voorkomen. Voor een eventuele oplossing hopen de wetenschappers dan ook dat meer mensen zich bewust zullen worden van de mogelijke gevaren van zeer langdurige corona-infecties.

De Nederlandse patiënt die in de studie centraal stond, heeft de coronavariant die zich in zijn lichaam ontwikkelde nooit aan anderen overgedragen, zo benadrukken de onderzoekers. De man is inmiddels overleden. Ten tijde van zijn sterven, had hij nog altijd corona. Toch is hij uiteindelijk niet aan het virus, maar aan een onderliggende aandoening overleden.

Bronmateriaal

"This poor soul had COVID-19 for almost 2 years, so long it mutated into a new variant" - Amsterdam University Medical Center (Amsterdam UMC)
Afbeelding bovenaan dit artikel: SieTschieEi from Getty Images (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd