Neanderthalers leefden net zo lang als wij

Er worden maar zelden oudere Neanderthalers opgegraven. Wetenschappers gingen er dan ook vanuit dat de mensachtigen veel korter leefden dan wij moderne mensen. Onterecht, zo blijkt nu. De wetenschappers vergeleken de verhouding oude en jonge Neanderthalers met die van moderne mensen die jaren geleden leefden. En die verhouding blijkt in grote lijnen overeen te komen.

De Neanderthalers en Homo sapiens leefden ongeveer 150.000 jaar zij aan zij. De moderne mensen uit die tijd werden niet zo oud als wij tegenwoordig. Het is dan ook niet terecht om onze levensduur naast die van Neanderthalers te leggen. Antropoloog Erik Trinkaus verzamelde daarom de fossiele restanten van Neanderthalers en moderne mensen. De fossielen kwamen uit de periode waarin de Neanderthalers en Homo sapiens naast elkaar leefden.

Verhouding
Trinkaus keek hoe oud de mensen waren toen ze overleden. Hij ontdekte dat zich onder de Neanderthalers en moderne mensen ongeveer net zoveel twintig- tot veertigjarigen als veertigers en ouderen bevonden. Dat wijst erop dat de levensduur van de Homo sapiens en de Neanderthalers overeenkomt.

WIST U DAT…

…wetenschappers onlangs de slaapkamer van een Neanderthaler hebben ontdekt?

Vruchtbaarheid
En daarmee valt één van de theorieën over het uitsterven van de Neanderthalers in duigen. Sommige wetenschappers bedachten dat de Neanderthaler uitstierf, omdat de moderne mens veel langer leefde. Dat argument wordt nu onderuit gehaald. Als mensen al een voorsprong hadden op de Neanderthaler dan komt dat doordat ze zeer vruchtbaar waren en minder onder kindersterfte te lijden hadden.

Trinkaus denkt wel te weten waarom er relatief weinig restanten van oudere mensachtigen gevonden worden. De eerste mensen en oude mensachtigen waren heel mobiel: ze reisden voortdurend op zoek naar voedsel. Wanneer een oudere dat niet meer kon, werd hij waarschijnlijk achtergelaten om te sterven. Diens lichaam viel dan wellicht ten prooi aan roofdieren. Daardoor bleef er weinig van over.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd