Neanderthalers begroeven hun doden

fossiel

Nieuw onderzoek bewijst dat Neanderthalers hun doden begroeven. En daarmee lijkt een einde te komen aan een langdurig debat onder archeologen. Daarnaast toont het onderzoek opnieuw aan dat de Neanderthalers niet zo heel anders waren dan wij moderne mensen.

In 1908 ontdekten onderzoekers in het zuidwesten van Frankrijk botten van Neanderthalers. Omdat de botten uitzonderlijk goed bewaard zijn gebleven, stellen de onderzoekers dat het onderzochte gebied een begraafplaats moet zijn die gecreëerd is door een voorloper van de moderne mens. De conclusies van de onderzoekers worden direct in twijfel getrokken en nog steeds met twijfel bezien. Want wie zegt dat de Neanderthalers hun doden met opzet begroeven? Misschien zijn de lichamen door een andere oorzaak wel met grond bedekt geraakt.

WIST U DAT…

…wetenschappers eerder beweerden in Spanje een begraafplaats van Neanderthalers te hebben ontdekt? Die vondst suggereerde toen dat de begrafenis een ritueel was.

Onderzoekers blazen die discussie nu nieuw leven in. Ze bestudeerden onder meer de botten die onderzoekers in 1908 vonden en hun oorspronkelijke vindplaats nog eens.

De onderzoekers konden nabij ‘het graf’ geen gereedschappen of resten daarvan vinden die suggereren dat Neanderthalers een gat groeven. Wel stellen ze op basis van een geologische analyse van het gebied dat de verlaging waarin de botten van de Neanderthalers gevonden werden geen natuurlijk verschijnsel is. Daarnaast wijzen de onderzoekers erop dat de botten van de Neanderthalers niet geërodeerd waren, weinig scheuren vertoonden en niet door dieren lijken te zijn aangeraakt. Stuk voor stuk bewijzen dat de lichamen van deze Neanderthalers kort na hun dood zijn bedekt. “Dat onderschrijft onze conclusie dat Neanderthalers in dit deel van Europa hun doden begroeven,” stelt onderzoeker William Rendu. Hij benadrukt dat het onmogelijk is om te achterhalen of de graven het resultaat zijn van een ritueel of om pragmatische redenen gecreëerd werden. Wel wijst hij erop dat met deze ontdekking de verschillen tussen Neanderthalers en moderne mensen opnieuw kleiner worden.

Bronmateriaal

"Neanderthals buried their dead, new research concludes" - NYU.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Tyler Evans.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd