Neanderthalers aten geroosterde krabben (en dus kan het idee dat vis en zeevruchten ons cognitief superieur maakten de prullenbak in)

Onze verre neven hielden er een veelzijdiger dieet op na dan gedacht. Het zet de theorie dat Neanderthalers intellectueel gezien voor ons onder deden, op losse schroeven.

Over het algemeen wordt gedacht dat de moderne mens een stuk intelligenter was dan Neanderthalers. Het zou te herleiden zijn naar het dieet van onze voorouders, dat zowel uit vlees als vis bestond. Neanderthalers, vaak afgeschilderd als primitieve holbewoners, zouden enkel op botten met rauw vlees hebben gekluifd. Een nieuwe studie bewijst nu echter het tegendeel. Want ook onze naaste verwanten nuttigden geregeld geroosterde krabben.

Gruta da Figueira Brava
Onderzoekers trekken die conclusie na vondsten in de Portugese Gruta da Figueira Brava. In deze grot, gelegen net ten zuiden van de hoofdstad Lissabon, ontdekten archeologen overblijfselen van een paleolithisch diner. Naast stenen werktuigen en houtskool, troffen ze hier verschillende schelpen en botten aan. Bekend is dat de grot in vervlogen tijden bewoond werd door Neanderthalers. En dus kunnen de vondsten ons veel vertellen over de maaltijden die Neanderthalers zo’n 90.000 jaar geleden nuttigden.

Krabben
Gedacht werd dat Neanderthalers voornamelijk vlees van grote dieren, zoals paarden, bizons en mammoeten, aten. Maar dat klopt niet helemaal. Zo blijkt dat in ieder geval sommige Neanderthalers zich tevens te goed deden aan verschillende schaaldieren, waaronder overwegend veel krabben. “Tegen het einde van de laatste ijstijd verzamelden Neanderthalers regelmatig grote krabben, die ze in poelen vonden,” vertelt onderzoeker Mariana Nabais. “Ze jaagden met name op volwassen en grote dieren, met een gemiddelde omvang van zestien centimeter. De dieren werden in hun geheel naar de grot gebracht, waar ze eerst op kolen werden geroosterd, alvorens ze werden opgegeten.”

Roofdieren
Hoe de onderzoekers dat zo zeker weten? Met name door de vondst van snijsporen op het rugschild van de krabben, die doelbewust lijken te zijn aangebracht. Daarnaast vond het team geen kenmerkende bijtsporen of beschadigingen die door vogels kunnen zijn berokkent. Hierdoor konden de onderzoekers uitsluiten dat de krabben door roofdieren te grazen zijn genomen. In plaats daarvan lijken de krabben opzettelijk te zijn opengebroken, om zo bij het vlees eronder te kunnen. Bovendien zijn in de grot volwassen dieren oververtegenwoordigd, wat suggereert dat deze weloverwogen werden uitgekozen, waarschijnlijk omdat ze over het meeste vlees beschikten. Elke krab zou volgens Nabais en haar collega’s zo’n 200 gram vlees hebben opgeleverd.

Roosteren
Dat Neanderthalers blijkbaar ook krabben verorberden, is al een interessante ontdekking. Maar dat is niet eens het enige opmerkelijke. Deze mensachtige verzamelde niet alleen krabben, ze wisten ze ook te bereiden. Schroeiplekken aangetroffen op de rugschilden tonen namelijk aan dat de krabben bij specifieke temperaturen werden verwarmd. Het betekent dat Neanderthalers de krabben kookten en zelfs roosterden, alvorens ze werden opgepeuzeld.

Veelzijdig
Kortom, onze verre neven hielden er dus een veelzijdiger dieet op na dan gedacht. Krabben stonden niet alleen op het menu van onze eigen voorouders, maar ook van onze naaste verwanten. “Het idee dat Neanderthalers enkel carnivoren waren en leefden van grote herbivoren is enorm achterhaald,” zegt Nabaus. “Misschien was dit tot op zekere hoogte van toepassing op populaties die gedurende de ijstijd in bepaalde delen van Europa te vinden waren. Maar dit was in ieder geval niet het geval voor Neanderthalers die op de zuidelijke schiereilanden woonden.”

Bovendien zijn de bevindingen in tegenspraak met de theorie dat vis en zeevruchten de vroegmoderne mens cognitief superieur maakten. Blijkbaar wisten niet alleen onze eigen voorouders zeevruchten te bereiden, ook Neanderthalers waren daar behoorlijk bedreven in. Het idee dat moderne mensen dus slimmer waren ten opzichte van Neanderthalers door zeevruchten te eten, kan regelrecht de prullenbak in. Deze mensachtige was een stuk minder lomp, veel intelligenter en vindingrijker dan gedacht. De ‘domme’ Neanderthaler was dus waarschijnlijk zo dom nog niet.

Wist je dat…
…onderzoekers nog niet zo lang geleden ook al aantoonden dat er onder Neanderthalers echte ‘foodies’ te vinden waren? Neanderthalers zouden in grotten culinaire hoogstandjes – met een complexe combinatie van smaken – hebben gecreëerd. Het betekent dat deze mensachtige veel complexere maaltijden bereidden dan eerder werd gedacht. Lees hier snel verder!

Bronmateriaal

"Proof that Neanderthals ate crabs is another ‘nail in the coffin’ for primitive cave dweller stereotypes" - Frontiers
Afbeelding bovenaan dit artikel: gorodenkoff van Getty Images (via canva.com)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd