‘Neanderthaler stierf 10.000 jaar eerder uit’

Neanderthalers stierven veel vroeger uit dan gedacht en de moderne mens had mogelijk helemaal geen contact met de soort, zo blijkt.

Wetenschappers gaan er vanuit dat de laatste Neanderthaler in Rusland zo’n 30.000 jaar geleden uitstierf. Maar de datering van de restanten van een Neanderthalerkind laat iets heel anders zien. De Neanderthalers zouden – in ieder geval in dit gebied – zo’n 39.700 jaar geleden verdwenen zijn.

Kaukasus
En het feit dat moderne mensen pas enkele honderden jaren eerder naar de Kaukasus trokken, wijst erop dat er vrijwel geen of helemaal geen contact is geweest tussen de Neanderthalers en de moderne mens. En dat geldt waarschijnlijk niet alleen voor de Kaukasus. “Het is nu veel duidelijker dat Neanderthalers en moderne mensen niet naast elkaar bestonden in de Kaukasus en het is mogelijk dat dit scenario voor de meeste regio’s van Europa geldt,” legt onderzoeker Ron Pinhasi uit.

WIST U DAT…

…de Neanderthalers mogelijk gewoon pech hebben gehad?

Gereedschappen
Volgens hem worden nu veel conclusies getrokken op basis van gereedschappen. En die gereedschappen worden aan Neanderthalers toegeschreven terwijl ze ook gemakkelijk door moderne mensen kunnen zijn gemaakt. “We moeten direct de restanten van Neanderthalers en moderne mensen dateren,” stelt hij. En dat is precies wat zijn team gedaan heeft. En dat leverde resultaten op die het uitsterven van de Neanderthaler in deze regio maar liefst 10.000 jaar terugdringen.

De studie levert interessante vragen op. Want als de Neanderthaler 39.700 jaar geleden al het loodje legde, is er dan ooit contact geweest tussen de Neanderthaler en de Homo sapiens? En hebben ze zich kunnen mengen, zoals veel onderzoekers suggereren? En als de mens vlak voor het uitsterven van de Neanderthaler verscheen, is deze dan misschien zelf nog een beetje verantwoordelijk geweest voor het uitsterven? Of zorgde het veranderende klimaat ervoor dat de Neanderthaler op het randje van de afgrond belandde? Nader onderzoek moet dat uitwijzen.

Bovenstaande foto is gemaakt door Mira3z (via Wikimedia Commons).

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd