Nauwelijks geld en toch heel tevreden: inheemse stammen bewijzen dat rijkdom geen vereiste is voor geluk

Heb je geld nodig om gelukkig te zijn? Nieuw onderzoek onder inheemse stammen suggereert van niet. Zo blijkt dat veel inheemse stammen opvallend tevreden zijn met hun leven.

Economische groei wordt vaak gezien als een goede manier om ervoor te zorgen dat de inwoners van een land ook gelukkiger worden. Uit onderzoek blijkt dan ook keer op keer dat inwoners uit rijkere landen over het algemeen gelukkiger zijn dan inwoners van armere landen. Lange tijd waren wetenschappers dan ook van mening dat deze samenhang betekende dat geluk vooral gevonden kan worden in rijke landen. Daar komt nu verandering in; uit een nieuw onderzoek blijkt dat, ondanks dat inheemse stammen in materieel opzicht niet rijk zijn, ze vaak net zo gelukkig zijn als mensen die in materieel opzicht wel rijk zijn. Wetenschapper Eric Galbraith heeft meegewerkt aan het onderzoek. Hij laat weten: “Verrassend genoeg ontdekten we dat arme inheemse groepen vaak net zo gelukkig zijn als rijke westerse samenlevingen.” Het onderzoek is gepubliceerd in het blad Proceedings of the National Academy of Sciences.

Inheemse stammen
Voor het onderzoek hebben de wetenschappers een vragenlijst voorgelegd aan verschillende inheemse stammen en gemeenschappen. Bij het invullen van deze vragenlijsten, moesten stamleden hun leven een cijfer geven tussen de 0 en de 10. In totaal zijn er 2966 vragenlijsten ingevuld, op 19 verschillende plekken die verspreid liggen over de hele wereld. Hieruit bleek dat de gemiddelde inheemse bewoner het leven beoordeelt met een 6.8. Onderling verschilden de resultaten nog best flink: sommige groepen gaven hun leven gemiddeld een 5.1, terwijl andere groepen ver boven de 8 zaten. “Inheemse bewoners gaven deze cijfers, ondanks het feit dat ze vaak een lange geschiedenis kennen waarin ze vaak zijn weggecijferd en onderdrukt,” licht Galbraith toe. Volgens het onderzoek heeft maar 64% van alle onderzochte huishoudens een bron van inkomen. De verkregen resultaten zouden dan ook laten zien dat samenlevingen niet rijk hoeven te zijn om een gelukkig leven te kunnen realiseren.

Alleen voor rijken
De resultaten zijn belangrijk, omdat moderne tevredenheidsonderzoeken zich vaak hoofdzakelijk richten op geïndustrialiseerde samenlevingen. Hierdoor worden vooral de inwoners van kleine gemeenschappen over het hoofd gezien. Door vooral naar inheemse groepen te kijken, kan worden vastgesteld dat de sterke link tussen rijkdom en tevredenheid niet overal terugkomt. Mede-wetenschapper Victoria Reyes-Garcia legt uit: “De sterke correlatie die we vaak zijn tussen inkomen en tevredenheid is dus niet universeel. Dit laat zien dat rijkdom, zoals we dat kennen van geïndustrialiseerde samenlevingen, niet een fundamentele vereiste is voor mensen om een gelukkig leven te leiden.”

De onderzoekers wijzen er echter wel op dat ze nog niet vast hebben kunnen stellen waarom inheemse stammen zo gelukkig zijn. “Het is goed mogelijk dat de redenen hiervoor onderling flink verschillen,” concludeert Galbraith. “Ik hoop vooral dat mensen iets leren van deze inheemse stammen, zodat ze zelf ook een gelukkiger leven kunnen gaan leiden terwijl ze tegelijkertijd hun ecologische voetafdruk verkleinen.”

Bronmateriaal

"It’s true, happiness doesn’t cost much" - UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA
Afbeelding bovenaan dit artikel: woolzian from Getty Images Signature (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd