Natuurlijke selectie is nog onder ons

Nieuw onderzoek bewijst dat wij mensen nog steeds evolueren en dat onder onze soort ook nog steeds natuurlijke selectie plaatsvindt.

Dat schrijft een internationaal onderzoeksteam. De conclusie is verrassend. Wij mensen hebben tegenwoordig namelijk tal van manieren bedacht waarop we de evolutie en natuurlijke selectie kunnen dwarszitten. Denk aan medicijnen en technologische ontwikkelingen bijvoorbeeld. Lang was de gulden regel: de genen van de best aangepaste mens blijven in stand. Maar nu kunnen ook mensen die misschien niet het best zijn aangepast aan een leven in deze maatschappij dankzij deze ontwikkelingen overleven en zich voortplanten.

Studie
En toch vindt er nog natuurlijke selectie plaats, zo stellen de onderzoekers. Ze baseren hun conclusie op een uitgebreide studie. Ze doken de archieven van de kerk in en verzamelden zo de gegevens van ongeveer 6000 Finnen die tussen 1760 en 1849 leefden. Ze keken welke demografische, culturele en technologische veranderingen die het resultaat waren van de revolutie in de landbouw invloed hadden op de natuurlijke en seksuele selectie.

WIST U DAT…

…natuurlijke selectie wel eens onze ondergang kan worden?

Bewijs
“We hebben aangetoond dat selectie in heel recente populaties plaatsvond en waarschijnlijk nog steeds plaatsvindt, dus mensen worden nog steeds beïnvloed door zowel natuurlijke als seksuele selectie,” stelt onderzoeker Virpi Lummaa. “Ook al zijn de factoren die sommige individuen in staat stellen om te overleven of een grotere kans te maken op het vinden van een partner en het produceren van meer kinderen, door de tijd en populaties heen veranderd.”

Ongelijk
De onderzoekers moeten ook concluderen dat mannen en vrouwen als het om natuurlijke selectie gaat nog lang niet gelijk op gaan. Eigenschappen die de kansen van de man op nageslacht vergroten, evolueren sneller dan eigenschappen die de kans op nageslacht voor de vrouw vergroten. “Dit komt doordat seks met meerdere partners de kans op nageslacht voor mannen sterker vergroot dan voor vrouwen.”

Arm en rijk
Maar het onderzoek kent nog meer verrassende conclusies. “Verrassend genoeg speelde natuurlijke selectie een even grote rol onder rijke en arme mensen in de samenleving.”

Het onderzoek toont aan dat de mens – ondanks allerlei technologische ontwikkelingen – nog steeds evolueert. Evolutie is dan ook niet iets van vroeger, maar een proces dat nog steeds plaatsvindt, zo stellen de onderzoekers.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd