Natuur remt playboy af

Mannelijke tropische vissen die veel verschillende sekspartners hebben, zorgen slecht voor zichzelf en sterven jonger. Dat blijkt uit onderzoek. De studie suggereert dat promiscuïteit (veel seks met verschillende vrouwtjes) bij gewervelden – ondanks de evolutionaire voordelen ervan – relatief weinig voorkomt omdat het door de natuur zelf wordt afgeremd.

De onderzoekers vroegen zich af waarom niet meer mannetjes er meerdere sekspartners op nahielden. “Vooral voor mannen resulteert het paren met een groot aantal partners in het grootste reproductieve succes,” vertelt onderzoeker Alex Jordan. Dus men zou denken dat meerdere sekspartners meer regel dan uitzondering zou zijn.

Limiet
Toch is dat niet zo. “Ons onderzoek laat zien dat mannen een aanzienlijke prijs betalen om promiscue te zijn. En dat plaatst een limiet op het aantal sekspartners dat ze gedurende hun leven kunnen hebben.”

Eten
De wetenschappers voerden enkele experimenten uit met tropische vissen en achterhaalden hoeveel het van deze dieren vergde om er meerdere partners op na te houden. Ze ontdekten dat een vis met meerdere sekspartners al snel dingen vergat die noodzakelijk waren om in leven te blijven. De vis at bijvoorbeeld slecht en was meer bezig met het najagen van vrouwtjes dan met voedsel zoeken.

Grenzen
Over het algemeen waren de playboys daardoor kleiner en stierven ze bovendien jonger. “De aanzienlijke kosten die promiscuïteit met zich meebrengt laten zien dat dit gedrag natuurlijke grenzen kent en dat is nog nooit eerder bij gewervelde dieren waargenomen. Het vertelt ons dat de evolutie van extreme polygamie wordt ingekort door de lichamelijke kosten die eraan verbonden zijn.”

“Misschien is dit de manier waarop de natuur mannen wil vertellen dat ze trouw moeten zijn aan hun sekspartner,” speculeert Jordan. “En misschien moeten mensen die verlangen naar een leven met meerdere sekspartners dit als een waarschuwing beschouwen.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd