Nageslacht van Nemo kan zuurdere oceaan toch wel aan

De hoeveelheid CO2 in de oceanen stijgt rap en lang waren er zorgen dat vissen daar niet met om konden gaan. Maar nieuw onderzoek toont aan dat jonge anemoonvissen het toch wel trekken. En dat hebben ze te danken aan hun ouders.

“Activiteiten van mensen hebben de zuurgraad van de oceanen tegen het eind van deze eeuw naar verwachting met 0,3 tot 0,4 pH verhoogd,” vertelt onderzoeker Philip Munday. “Eerdere studies hebben aangetoond dat de groei en overlevingskansen van jonge vissen serieus worden aangetast wanneer de jonge vissen aan deze hoge niveaus van CO2 en pH worden blootgesteld.” Zo bleek uit eerdere studies bijvoorbeeld dat anemoonvissen meer moeite hadden met ruiken en horen.

Experiment
De onderzoekers besloten dat eens nader te bestuderen. Ze stelden eerst volwassen vissen aan zuur water bloot. En later ook de jongen. Opvallend genoeg bleken de jongen de verandering toen wel aan te kunnen. “Of dit effect hun hele leven blijft, moet nog worden bewezen,” benadrukt onderzoeker Gabi Miller.

WIST U DAT…

…een robotvis heel goed vriendjes kan worden met een echte vis?

Hoe dan?
Blijkbaar stomen de ouders hun jongen klaar voor het zuurdere water. Hoe ze dat doen, is onduidelijk. “De tijdsinterval is te kort voor een genetische aanpassing zoals we die normaal zien,” legt Munday uit. Wel vindt hij dat het effect dat ouders op de jongen hebben zo groot is dat onderzoekers er in hun studies naar de toekomst van de vis rekening mee moeten houden.

Tijd
“Wat dit onderzoek laat zien is dat sommige soorten in ieder geval beter in staat zijn om met de zuurdere oceanen om te gaan dan gedacht. En dat geeft ons iets meer tijd om de uitstoot van CO2 onder controle te krijgen.” Overigens is het niet bewezen dat alle vissen zo goed met zuurdere oceanen om kunnen gaan. Anemoonvissen zijn – in tegenstelling tot veel andere vissoorten – altijd al goed in staat geweest om zich aan te passen. “We moeten deze studies uitbreiden naar andere soorten vis, in het bijzonder de soorten die wij mensen eten,” stelt Miller.

Overigens is een zuurdere oceaan niet alleen een directe bedreiging. Ook indirect kan een zuurdere oceaan voor problemen zorgen. Zo kan deze het leefgebied van de anemoonvis (het rif) aantasten. Daardoor krijgen niet alleen anemoonvissen, maar ook allerlei andere dieren die daar wonen het mogelijk lastig. En dat is ook weer een uitdaging voor grotere dieren die vissen die in het rif wonen, eten.

Bronmateriaal

"Fish learn to cope in a high CO2 world" - Coralcoe.org
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door T I...HORI (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd