Mysterieuze code uit WWII lijkt gekraakt

  code

  Eind vorige maand moest de Engelse geheime dienst nog erkennen er niet in te slagen de code die in een kokertje aan de poot van een dode duif werd aangetroffen en uit de Tweede Wereldoorlog stamde, te kraken. Een Canadese man beweert de oplossing nu – na zeventien minuten puzzelen – gevonden te hebben.

  Eind vorige maand werd duidelijk dat in Engeland een dode duif met aan zijn pootje een kokertje met daarin een gecodeerde boodschap, was teruggevonden. De Britse inlichtingendiensten moesten erkennen niet in staat te zijn om de code te kraken. Dat had vooral te maken met missende informatie: voor het kraken van dergelijke codes zijn codeboeken nodig. Maar de meeste codeboeken uit de Tweede Wereldoorlog zijn vernietigd. De inlichtingendienst moest dan ook concluderen dat we de betekenis van de code waarschijnlijk nooit meer zouden achterhalen.

  Canada
  Maar nog geen drie weken later klinkt er vanuit Canada een heel ander bericht. Gord Young meldt in een brief aan de premier van Groot-Brittannië dat hij er samen met vrijwilligers van Lakefield Heritage Research in geslaagd is de code te kraken. “Het was eigenlijk best simpel,” schrijft Young. Hij maakte voor het ontcijferen van de code onder meer gebruik van codes uit de Eerste Wereldoorlog.

  Code
  Maar wat staat er dan? Dit is de code zoals deze aan de poot van de duif werd aangetroffen.

  De code. Afbeelding: GCHQ.
  De code. Afbeelding: GCHQ.

  Young stelt dat het briefje geschreven werd door William Stott. Hij werd samen met enkele duiven in Normandië gedropt en moest verslag doen van de posities die de Duitsers daar hadden ingenomen. Niet lang nadat Stott het briefje dat nu is teruggevonden schreef, stierf hij: het briefje is van 27 juni en op 8 juli vond Stott de dood.

  Acroniemen
  In zijn briefje maakt Stott veelvuldig gebruik van acroniemen. En die staan voor het volgende, aldus Young:

  AOAKN = Artillery Observer At “K” Sector, Normandy.
  RQXSR = Requested (HEAD)Quarters Supplement Report
  PABLIZ = Panzer Attack – Blitz
  NLXKG = Now Loading (e)X(tra) “K” Guns
  WAOTA = West Artillery Observer Tracking Attack
  LKXGH = Lt. Knows [that] (e) X [tra] Guns [are] Here
  KLDTS = Know [where] Local Dispatch Station [is]
  HVPKD = Have Panzers [in] “K” [sector] Determined
  DJHFP = Determined Jerry’s Headquarters Front Posts
  RBQRH = Right Battery [Head] Quarters Right Here
  FQIRW = Found [head] Quarters Infantry Right Wing
  FNFJW = Final Note [confirming] Found Jerry’s Whereabouts
  GOVFN = Go Over Field Notes
  CMPNW = Counter Measures [against] Panzers Not Working
  DJOFM = Determined Jerry’s Other Field Mortars
  JRZCQ = Jerry’s Right Battery Central [Head]Quarters [here]
  AOAKN = Artillery Observer at “K’-sector, Normandy
  YIDDC = Yanks Infantry Division [now in] Direct Contact
  MIAPX = Mortar, Infantry Attack Panzers eXtra
  HJRZH = Hit Jerry’s Right or [Reserve] Battery HereOR
  AKEEQ = Already Know Electrical Engineers [head] Quarters
  TPZEH = Troops, Panzers, Batteries, Engineers, Here
  FNKTO = Final Note Known To [head]Quarters

  Het briefje bevat daarmee heel veel informatie over de Duitsers, hun materiaal en hun locaties. Stott vertelt de Engelsen dat hij zich dicht bij de Duitsers waant en dat ze niet op een andere plek op zoek hoeven te gaan naar Duitse tegenstanders. Ook bevestigt hij dat hij de informatie uit vrije wil opschrijft en dat er geen Duitsers zijn die hem dwingen onjuiste informatie aan de Engelsen te verstrekken. Hij doet dat door de beginzin “Artillery Observer At “K” Sector, Normandy” tegen het eind van de brief nog eens te herhalen.

  Twee duiven
  Volgens Young stuurde Stott twee kopietjes van het briefje weg: eentje met duif NURP 40TW 194 en eentje met duif NURP 37 OK 7. Eén van de duiven overleefde de vlucht, de andere stierf.

  In de brief, gericht aan de Engelse premier, spreekt Young ook zijn verwondering uit over het feit dat de inlichtingendiensten er niet in slaagden deze code te kraken. In een reactie laat de inlichtingendienst GCHQ weten nog niet overtuigd te zijn dat de vertaling van Young klopt. Ze zouden zijn referenties (de codes uit de Eerste Wereldoorlog) wel eens willen zien om te achterhalen of hij het bij het juiste eind heeft.

  Bronmateriaal

  "Letter to UK PM" - Scribd.com
  De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door GCHQ.

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd