Mysterieus monument uit de jonge steentijd gevonden

 GESCHIEDENIS  Vuur verwoestte onlangs 62 acres in de North York Moors en legde daarmee een monument van zo’n 4500 jaar oud bloot. Het monument is ouder dan de piramides en Stonehenge. De mysterieuze ontdekking blijft in nevelen gehuld, omdat de kennis over de volken, religies en gewoontes uit de jonge steentijd ontbreekt.

Het monument stamt uit het neolithicum. Dit tijdperk duurde van 4000 tot 2500 voor Christus. In die tijd werd de bevolking snel groter en ruilde men het jagen en verzamelen in voor de landbouw. De boeren kapten de bossen nabij het huidige North Yorkshire en legden hun akkers aan. Veel verder dan dat reikt de kennis over die tijd niet. De religie, rituelen en taal van de mensen zijn niet bekend. Met die weinige kennis op zak is het verklaren van dit monument lastig. Vooralsnog is ook het bepalen van de leeftijd van het monument moeilijk. “Het zou 4500 jaar oud of misschien zelfs nog wel ouder kunnen zijn,” speculeert archeoloog Graham Lee. “Om dat in de juiste context te plaatsen: dat is nog ouder dan de piramides en Stonehenge.” Het lijkt erop dat de mensen die dit monument ooit bouwden het gebied langer hebben bewoond. “Deze plaats laat ook tekenen van latere activiteit zien, met name in de bronstijd, maar ook in de twintigste eeuw zijn nog wat stenen verplaatst.”

De onderzoekers gaan er voorlopig vanuit dat het gaat om een begraafplaats. De gevonden stenen zouden grafstenen zijn. Natuurlijk gaat het onderzoek door. Een grondonderzoek moet ons meer vertellen over de herkomst van het monument. De resultaten volgen waarschijnlijk later dit jaar.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd