Muziek helpt bij depressie

Nieuw onderzoek bewijst dat mensen met een depressie veel baat kunnen hebben bij muziektherapie.

De onderzoekers verzamelden 79 mensen met een depressie. Een deel van de proefpersonen kreeg gewone therapie: gesprekken met een psycholoog en medicatie. De rest kreeg deze therapie ook, maar volgde daarnaast nog muziektherapie. Hierbij moesten de proefpersonen hun emoties met muziek uiten.

WIST U DAT…

Na drie maanden maakten de onderzoekers de balans op. Ze moesten concluderen dat de proefpersonen die muziektherapie hadden gevolgd er beter aan toe waren. Ze waren minder depressief en minder angstig dan de mensen die alleen ‘gewone’ therapie hadden gevolgd. Na zes maanden keken de onderzoekers nog eens hoe het met de proefpersonen ging. Toen bleek er geen statistische verbetering meer te zijn opgetreden.

Toch zijn de onderzoekers ervan overtuigd dat muziek het verschil kan maken bij mensen met depressies. “De resultaten wijzen erop dat het de stemming en het functioneren van mensen met een depressie kan verbeteren,” stelt expert Mike Crawford. Wellicht zijn mensen met een depressie zo gebaat bij de therapie, omdat het ze helpt om dingen die niet onder woorden te brengen zijn te verwerken.

Bronmateriaal

"Music therapy may help depression" - BBC.co.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Doug88888 (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd