Muziek helpt alzheimerpatiënt associëren

Mensen met alzheimer zijn beter in staat om verbale teksten met informatie in hun geheugen te associëren wanneer deze teksten vergezeld gaan door muziek. Dat blijkt uit onderzoek. Met de muziek associëren de alzheimerpatiënten zelfs beter dan gezonde ouderen doen.

De onderzoekers lieten alzheimerpatiënten en gezonde leeftijdsgenoten naar veertig muziekjes luisteren. Twintig liedjes werden ook echt gezongen. De overige twintig bestonden uit muziek met gesproken tekst. Alle teksten werden op een scherm geprojecteerd.

Nadat de proefpersonen alles gehoord hadden, kregen ze de vraag of ze de liedjes al kenden. Hierbij gaven de patiënten met alzheimer vaker juiste antwoorden wanneer het ging om de liedjes met gezongen tekst. “Onze resultaten bevestigen onze hypothese dat patiënten met alzheimer teksten beter herkennen wanneer deze met muziek gepresenteerd worden,” vertelt onderzoeker Brandon Ally. “Maar gezonde ouderen hebben – in tegenstelling tot onze hypothese – geen baat bij de muziek.”

De resultaten suggereren dat muziek bij alzheimerpatiënten heel anders binnenkomt dan bij gezonde mensen het geval is. Volgens de onderzoekers zijn de delen van het brein die verantwoordelijk zijn voor het verwerken van muziek bij alzheimerpatiënten in tegenstelling tot het geheugen minder door de ziekte aangetast. Vandaar dat muziek meer associaties oproept dan tekst alleen.

Volgens de onderzoekers kunnen de resultaten bijdragen aan nader onderzoek. In dit onderzoek moet gezocht worden naar effectieve therapieën voor mensen met alzheimer.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd