Tranen van jonge muis jagen vervelende mannetjes weg

muisMuizen gebruiken hun indrukwekkende reukvermogen om voedsel te vinden of gevaren in het donker te vermijden. Uit recent onderzoek blijkt dat jonge muizen zichzelf tegen bronstige volwassen muizen kunnen beschermen door middel van een extra wapen: een stofje in de tranen.

Terwijl wetenschappers aan de Harvard Medical School op zoek waren naar nieuwe stofjes die instinctief gedrag van muizen kunnen beheersen, ontdekten ze een feromoon dat alleen te vinden is in de tranen van jonge muizen. Experimenten toonden aan dat dit feromoon volwassen muizen afschrikt, waardoor de jonge muisjes niet lastiggevallen worden door volwassen muizen die met ze willen paren.

WIST U DAT…

Instinct
Het sociale gedrag van muizen wordt gedreven door feromonen. Muizen hebben een systeem dat maar een paar prikkels nodig heeft om tot instinctief gedrag over te gaan. Dit in tegenstelling tot het visuele systeem van mensen waarbij er veel meer informatie verwerkt moet worden alvorens tot reactie wordt over gegaan. Om de reactie op het feromoon beter te begrijpen onderzochten wetenschappers de sensorische neuronen in het vomeronasaal orgaan. Het vomeronasaal orgaan is vergelijkbaar met de menselijke reuk- en smaakorganen. Daaruit bleek dat het feromoon neuronen activeert in het limbisch systeem. Dit is het hersengebied waar instinctief gedrag zoals seksueel gedrag, agressie en zelfverdediging wordt gereguleerd.

Muis versus mens
Het uiteindelijke doel van het onderzoeksprogramma is het begrijpen van menselijk gedrag. Muizen zijn belangrijke modellen bij onderzoek, maar er zijn verschillen. Mensen hebben een minder ontwikkeld reukorgaan, geen stofjes die lastige mensen uit de buurt houden en herkennen de geur van vijanden niet. Daarentegen vertonen mensen wel angst, agressie en seksueel gedrag. Het onderzoek, dat is gepubliceerd in het tijdschrift Nature, is een eerste stap naar inzicht in hoe zintuigen sociaal gedrag kunnen reguleren.

Bronmateriaal

"Tears for Fears: Juvenile mice secrete a protective pheromone in their tears, blocking adult mating" - harvard.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door George Shuklin (cc via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd