Mug kan je met één beet aan twee – en misschien wel drie – virussen helpen

  Wetenschappers hebben ontdekt dat muggen zowel het zika- als chikungunya-virus bij zich kunnen dragen.

  Onderzoekers trekken die conclusie op basis van experimenten. Ze verzamelden een aantal muggen uit het geslacht Aedes en lieten ze snoepen van bloed met daarin het zika-, knokkelkoorts- en chikungunya-virus. Uit het experiment bleek dat muggen het zika- en chikungunya-virus tegelijkertijd kunnen oppikken en doorgeven. “Het betekent dat mensen die door deze muggensoort gebeten worden met beide virussen tegelijkertijd geïnfecteerd kunnen worden,” stelt onderzoeker Claudia Rückert.

  Drie tegelijk?
  Onduidelijk is nog of muggen ook drie virussen tegelijkertijd bij zich kunnen dragen. Uit eerder onderzoek is echter al wel gebleken dat muggen uit het geslacht Aedes het knokkelkoorts- en chikungunya-virus tegelijkertijd bij zich kunnen dragen.

  Niet ondenkbaar
  Dat muggen met meerdere virussen besmet raken, is volgens de onderzoekers geen vergezocht scenario. De kans dat muggen met meerdere virussen in aanraking komen, lijkt namelijk toe te nemen. Recent onderzoek in Nicaragua wijst uit dat één op de vijf patiënten die het knokkelkoorts- chikungunya- of zikavirus onder de leden hadden ook minstens één van de andere virussen bij zich droegen. Sommige mensen bleken zelfs zowel het knokkelkoorts, chikungunya- als het zikavirus bij zich te dragen.

  WIST JE DAT…

  …een internationaal team van onderzoekers – waaronder ook enkele Nederlanders – onlangs een muggenval bedacht die malariamuggen tot wanhoop drijft? De muggenval kan wellicht ook worden ingezet om zika en knokkelkoorts te bestrijden.

  Meer onderzoek
  “We moeten beter begrijpen wat er zowel in muggen als in mensen gebeurt wanneer al deze virussen dicht bij elkaar circuleren,” vindt Rückert. Zo zijn er voorzichtige aanwijzingen dat infectie met het chikungunya-virus infectie met het zikavirus in muggen van de soort Aedes aegypti tegengaat. Het suggereert dat het ene virus in muggen concurrentie vormt voor het andere virus. En dat is weer van invloed op de verspreiding van de twee virussen op het moment dat deze tegelijkertijd circuleren.

  Belangrijk
  Op dit moment circuleren het zika-, chikungunya- en knokkelkoortsvirus in Amerika en delen van Azië. Elk van deze virussen wordt in verband gebracht met ernstige neurologische problemen. “Wat heel lastig vast te stellen is, is of infectie met twee van deze virussen de kans op neurologische problemen vergroot,” stelt onderzoeker Isadora Siqueira. Ook is nog onduidelijk of de aanwezigheid van antilichamen tegen knokkelkoorts van invloed is op een infectie met het zikavirus. Onderzoekers sluiten het niet uit, omdat het zika- en knokkelkoortsvirus overeenkomsten hebben. “Dit soort onderzoek is belangrijk wanneer we de dreiging van deze door muggen overgebrachte ziekten beter willen begrijpen,” benadrukt onderzoeker Stephen Higgs.

  De nieuwste inzichten omtrent de door muggen overgebrachte virussen werden gisteren gepresenteerd tijdens de jaarlijkse bijeenkomst van de American Society of Tropical Medicine and Hygiene (ASTMH).

  Bronmateriaal

  "New evidence finds mosquitoes could infect humans with Zika and chikungunya viruses at the same time" - American Society of Tropical Medicine and Hygiene (via Eurekalert)

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd