Moslimextremisten zijn niet uit op wereldheerschappij

In tegenstelling tot wat westerse politici ons willen doen geloven, zijn extremisten niet uit op wereldheerschappij, maar op zelfbescherming. Dat suggereert nieuw onderzoek.

Wetenschappers trekken die conclusie nadat ze 2000 propagandateksten van onder meer Al Qaeda bestudeerden. De onderzoekers waren met name benieuwd met welke Koranteksten deze propaganda onderbouwd werd. Die teksten konden ze namelijk meer vertellen over de motieven van de extremisten.

Het zwaard
Uit het onderzoek blijkt dat de meeste Koranteksten die door extremisten worden aangehaald gaan over het volharden in het geloof. Het vers van het zwaard – ‘zoek en doodt de heidenen waar jullie ze vinden’ – werd opvallend weinig aangehaald. Slechts drie keer vonden de onderzoekers dit vers – dat veelvuldig door tegenstanders van de Islam wordt gebruikt om te laten zien hoe gevaarlijk de godsdienst zou zijn – in de propaganda terug. “We waren heel verbaasd over het beperkte gebruik van het zwaardvers,” stelt onderzoeker Bennett Furlow. “Conventionele wijsheid stelt dat Islamieten uit zijn op wereldheerschappij en dit vers rechtvaardigt dat. Maar wij ontdekten dat het onbeduidend is.”

WIST U DAT…

…analytisch denken ongeloof promoot?

Volharding
De verzen die het vaakst geciteerd werden, gingen over volharding en het belang van vechten tegen de incorrecte externe tegenstanders die mannen, vrouwen en kinderen onderdrukken. “Deze vondsten dagen het idee van de clash of civilizations uit,” stelt onderzoeker Jeff Halverson. De clash of civilizations is een theorie van wetenschapper Samuel P. Huntington. Volgens deze theorie worden de oorlogen van de toekomst ingegeven door religieuze identiteit en niet langer door nationale grenzen. “Wat extremisten eigenlijk tegen moslims zeggen is: ‘onze samenlevingen liggen onder vuur en God zal ons verdedigen als we geloof en moed houden’.”

Belangrijk
De onderzoekers benadrukken dat hun studie heel belangrijk is. “Als wij de extremisten afschilderen als boosaardige veroveraars terwijl hun publiek ze ziet als beschermers en overwinnaars, dan beschadigt dat onze geloofwaardigheid en maakt het onze communicatie minder effectief,” vindt onderzoeker Steve Corman.

Aanbevelingen
De onderzoekers hebben op basis van hun studie dan ook nog wel wat tips voor westerse politici. Zij zouden de claim dat islamitische extremisten uit zijn op wereldheerschappij moeten laten varen. In plaats daarvan moeten ze zich richten op het bespreken van de slachtofferrol waarin de extremisten kruipen. En ze moeten laten zien dat het imago dat sommige moslims aan extremisten toeschrijven, niet klopt. Extremisten zijn geen helden die hun volk beschermen. Sterker nog: uit onderzoek is gebleken dat het 38 keer waarschijnlijker is dat militanten die in contact staan met Al Qaeda een moslim doden dan dat ze een lid van een andere groep doden.

Het volledige onderzoek van de wetenschappers – met alle aanbevelingen – is terug te vinden in hun paper ‘How Islamist Extremists Quote the Qur’an‘.

Bronmateriaal

"How Islamist Extremists Quote the Qur'an" - ASU.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Ramy Alaa (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd