Mogelijk vloeibaar water op Enceladus

Wetenschappers van de Cassini-missie hebben signalen gevonden die wijzen op het bestaan van vloeibaar water op het oppervlak van de maan Enceladus. De wetenschappers troffen negatief geladen waterionen aan in een waterpluim op Enceladus. Het is mogelijk dat er microscopisch leven onder het oppervlak van deze maan is.

De ontdekking van negatief geladen waterionen is een bewijs dat er vloeibaar water voorkomt op het oppervlak van de maan van Saturnus. De plasmaspectrometer van de Cassini-ruimtesonde vond daarnaast andere negatief geladen ionen, waaronder koolwaterstoffen.

“Negatief geladen waterionen bestaan slechts heel kort”, vertelt Andrew Coates van de University College Londen. “Dit is een bewijs dat er water op het oppervlak voorkomt. En waar water, koolstof en energie is, is mogelijk ook leven.”

Op aarde produceren watervallen en botsende watergolven negatieve waterionen. Tijdens de ruimtewedloop troffen wetenschappers negatief geladen waterionen aan in de aardse ionosfeer. Negatieve waterionen tonen aan dat vloeibaar water in beweging is. Ook op Titan en kometen zijn deze ionen ontdekt.

De vondst komt niet geheel als een verrassing. Cassini ontdekte eerder waterpluimen op Enceladus. De maan spuit af en toe grote hoeveelheden waterdamp en ijsdeeltjes in de ruimte. Deze deeltjes vormden waarschijnlijk de gigantische E-ring van de planeet Saturnus.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd