Mogelijk een scheepsgraf van de Vikingen ontdekt in Trondheim

Het graf bleek al die tijd onder het marktplein van de Noorse stad te liggen.

Tijdens archeologische opgravingen op het marktplein van de Noorse stad Trondheim stuitten onderzoekers op iets bijzonders: de resten van een bootvormig object. Hoewel het hout waaruit de boot was opgebouwd de tand des tijds niet heeft doorstaan, hebben onderzoekers wel enkele slecht bewaard gebleven spijkers teruggevonden. En ze wijzen erop dat hier werkelijk een boot begraven heeft gelegen.

Botten
Die boot zou zo’n vier meter lang zijn geweest. In de boot zijn twee lange botten teruggevonden die net als de boot zelf naar het noorden en zuiden wijzen. “Het suggereert dat er in de boot een menselijk skelet heeft gelegen,” vertelt onderzoeker Ian Reed. DNA-onderzoek moet echter nog uitwijzen of de botten daadwerkelijk aan een mens toebehoren.

Graf
Als dat zo is, hebben de archeologen een scheepsgraf teruggevonden. “Het is waarschijnlijk een boot die in de grond ingegraven is en gebruikt is als een kist voor een dode,” vertelt onderzoeker Knut Paasche. “Waarschijnlijk heeft er op de boot en het graf in het verleden ook een grafheuvel gelegen.”

Datering
Naast de botten en spijkers hebben onderzoekers ook een stuk brons en enkele persoonlijke bezittingen in het graf aangetroffen. “Een deel van een lepel en een deel van een sleutel,” vertelt Reed. De vondsten stammen uit de periode tussen de zevende en tiende eeuw. Als ze bij het graf horen, zou het betekenen dat ook het graf uit die periode stamt. In dat geval werd het graf in de late IJzertijd of prille Vikingtijd gemaakt.

Scheepsgraven kwamen veelvuldig voor aan het eind van de IJzertijd en werden ook door de Vikingen veel gebruikt. Het is echter voor het eerst dat een scheepsgraf uit deze periode in het stadscentrum van Trondheim is ontdekt. De vondst wijst er dan ook op dat de geschiedenis van Trondheim veel verder teruggaat dan de Middeleeuwen.

Bronmateriaal

"Possible Viking boat grave found beneath Trondheim market square" - Norsk institutt for kulturminneforskning

Afbeelding bovenaan dit artikel: Norsk institutt for kulturminneforskning

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd