Mogelijk is de maan tektonisch actief

Dat blijkt uit een herbestudering van de maanbevingen geregistreerd tijdens de Apollo-missies.

Maanbevingen werden voor het eerst ontdekt door astronauten van de Apollo-missies. Zo werden er tussen 1969 en 1977 door vier verschillende seismometers wel 28 maanbevingen gedetecteerd. Onderzoekers hebben zich nu nogmaals over deze data gebogen en trekken op basis van de informatie een interessante conclusie: de maan zou namelijk nog steeds tektonisch actief zijn.

Seismometers
Tijdens de Apollo-missies werden er op het oppervlak van onze natuurlijke satelliet een aantal seismometers geplaatst. Deze seismometers werden op vier verschillende plekken geïnstalleerd en hadden de taak om bevingen die vanuit het binnenste van de maan komen, op te vangen. En dat lukte. Zo werden er meerdere ondiepe maanbevingen geregistreerd. Maar wat veroorzaakte deze maanbevingen precies? Dat bleek voor lange tijd onbekend.

Locaties
De onderzoekers besloten de seismische gegevens van Apollo nogmaals onder de loep te nemen. Zo konden ze door middel van algoritmes het epicentrum van de maanbevingen achterhalen. Deze nieuwe analyse gaf een betere schatting van de precieze locaties van de bevingen. Vervolgens vergeleken de onderzoekers deze locaties met bekende, relatief jonge breuklijnen op het maanlandschap, die door de Lunar Reconnaissance Orbiter Camera (LROC) in 2010 werden gefotografeerd.

Deze foto toont de verwachte beweging van een ondiepe ‘maanbeving’ op een breuklijn. De korst wordt samengedrukte en omhoog geduwd over een aangrenzend gedeelte. Afbeelding: NASA/GSFC/Arizona State University/Smithsonian

Tektonisch actief
Dat bleek nog een hele opgave. Zo nam de LROC wel duizenden foto’s. Nadat de onderzoekers alle foto’s hadden doorgespit, kwamen ze tot een interessante bevinding. De geschatte locaties van de bevingen en de ligging van de jonge breuklijnen lijken namelijk met elkaar overeen te komen. Zo lagen 8 van de 28 ondiepe bevingen binnen 30 kilometer van breuklijnen af. Dit is volgens de onderzoekers voldoende bewijs om de maanbevingen aan die breuklijnen toe te schrijven. Het betekent dus dat de maan, net als de aarde, geologisch actief is.

Het lijkt er dus op dat de maan vandaag de dag nog steeds krimpt, waardoor de maanbevingen ontstaan. En de seismometers van de Apollo-missies hebben deze trillingen weten op te vangen. “Seismische gegevens die meer dan veertig jaar geleden zijn verzameld, helpen te bevestigen dat de maan vandaag de dag waarschijnlijk tektonisch actief is,” zegt onderzoeker Thomas Watters. “Het verband tussen de locatie en de timing van ondiepe maanbevingen en de bekende breuklijnen zijn het bewijs dat onze maan erg dynamisch is.”

Bronmateriaal

"New Analysis Shows the Moon Is Tectonically Active" - Smithsonian

Afbeelding bovenaan dit artikel: Ponciano / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd