Moderne mensen mengden zich zeker twee keer met de Denisovamens

Onduidelijk is nog waar en wanneer dat precies gebeurde.

Al enkele jaren is bekend dat onze voorouders soms de lakens deelden met Neanderthalers. Het verklaart waarom iedereen op deze aarde – met uitzondering van Afrikanen – een klein beetje Neanderthaler-DNA herbergt. Maar een paar jaar geleden werd bekend dat onze soort zich met nóg een mensachtige vermengd heeft. En wel de Denisovamens.

Papoea’s en Aziaten
Eerdere studies wezen toen uit dat mensen uit Oceanïe – en dan met name de Papoea’s – Denisova-DNA herbergen. “Het genoom van moderne Papoea’s is voor ongeveer 5% afkomstig van de Denisovamens,” vertelt onderzoeker Sharon Browning. Daarnaast blijkt uit eerder onderzoek dat ook Aziaten – weliswaar in mindere mate dan de mensen in Oceanië – DNA van de Denisovamens herbergen. Aangenomen werd dat de Aziaten dat verkregen toen mensen uit Oceanië zich met hen vermengden. Maar Browning en collega’s hebben nu ontdekt dat dat niet klopt. De Aziaten blijken het DNA direct van de Denisovamens te hebben gekregen.

Afbeelding: Browning et al./Cell.
Het onderzoek
De onderzoekers trekken die conclusie nadat ze het genoom van meer dan 5600 mensen uit Europa, Azië, Amerika en Oceanië in kaart brachten en vergeleken met dat van de Denisovamens. “We analyseerden alle genomen op zoek naar secties DNA die eruit zagen alsof ze afkomstig waren van de Denisova-mensen,” vertelt Browning. Het onderzoek bevestigt dat de Papoea’s aardig wat DNA van de Denisovamensen hebben gekregen. Maar toen de onderzoekers het genoom van de Papoea’s naast dat van Aziaten en de Denisovamens legde, ontdekten ze dat het genoom van de Aziaten meer overeenkomsten heeft met dat van de Denisova’s. Dat gold met name voor DNA-sequenties van de Han en Dai (twee etnische groepen in China) en de Japanners.

Twee keer
Het wijst er sterk op dat het DNA van de Denisovamensen twee keer in het genoom van moderne mensen geïntroduceerd werd. “Aangenomen wordt dat die vermenging vrij snel nadat de mens zo’n 50.000 jaar geleden Afrika verliet, plaatsvond, maar we weten niet waar,” stelt Browning. Mogelijk mengden de voorouders van de mensen in Oceanië zich met een zuidelijke groep Denisovamensen, terwijl de voorouders van Oost-Aziaten zich vermengden met een noordelijke groep.

Op dit moment is er dus bewijs dat moderne mensen met Neanderthalers én Denisovamensen de lakens deelden. Maar onderzoekers sluiten niet uit dat er nog meer oude mensachtigen waren die zich met onze soort vermengden. De komende tijd hopen Browning en collega’s dat verder uit te gaan zoeken, door onder meer het genoom van Aziaten, Afrikanen en de inheemse Amerikaanse bevolking nader te bestuderen.

Bronmateriaal

"Modern humans interbred with Denisovans twice in history" - Cell Press (via Eurekalert)

Afbeelding bovenaan dit artikel: qimono / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd