‘Moderne mens leefde 750.000 jaar geleden al’

 GESCHIEDENIS  Archeologen concluderen dat geavanceerd menselijk gedrag al zo’n 750.000 jaar geleden een feit was. Ze trekken deze conclusie op basis van archeologische vondsten – onder meer stenen gereedschappen en hout om vuur te maken – in de Jordaanvallei. Hun conclusies worden echter in twijfel getrokken.

Uit de vondsten blijkt volgens de archeologen dat er sprake was van een sociale organisatie waarin ook onderling gecommuniceerd werd. Zulke organisatorische vaardigheden worden enkel aan de moderne mens toegeschreven. Dat deze ook 750.000 jaar geleden al voorkwam, zorgt ervoor dat we ons beeld van de ‘eerste moderne mens’ moeten herzien. Hij leefde veel eerder dan totnogtoe werd aangenomen. De gevonden voorwerpen laten ook zien dat de mensen 750.000 jaar gelden vis consumeerden. Dat is het eerste bewijs dat prehistorische mensen vis aten.

De resultaten van het archeologisch onderzoek worden door de onderzoekers als baanbrekend gepresenteerd. Op internet circuleert echter al de nodige kritiek. Zo zouden de resultaten te snel als grote doorbraak bestempeld zijn. De conclusie dat het uniek is dat mensen 750.000 jaar geleden al structuren aan brachten, wordt ook tegengesproken. Zo schrijft iemand online: “Er zal altijd een soort patroon zijn, omdat twee mensen niet op hetzelfde moment dezelfde ruimte kunnen bezetten.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd