Moderne mens deelde Europa met Neanderthaler

Moderne mensen en Neanderthalers deelden Europa langer dan gedacht: zeker 5000 jaar. En in die tijd kan veel gebeuren…

In Roemenië werden een tijd geleden de restanten van de eerste moderne mensen teruggevonden. De mensen leefden zo’n 40.000 jaar geleden. Nu hebben wetenschappers in Italië restanten van moderne mensen teruggevonden die nog ouder zijn: zo’n 45.000 jaar.

Neanderthalers
En dat is heel interessant. Zeker als u weet dat Neanderthalers zo’n 40.000 jaar geleden begonnen te verdwijnen en daarvoor ook in Europa woonden. De Italiaanse vondst bewijst dus dat Neanderthalers en moderne mensen Europa lange tijd met elkaar hebben gedeeld.

WIST U DAT?

…Neanderthalers en moderne mensen veel minder vaak de lakens deelden dan gedacht?

Analyse
De 45.000 jaar oude restanten werden jaren geleden al ontdekt. Maar wetenschappers stelden toen vast dat het de restanten van Neanderthalers waren. Nu hebben onderzoekers zich opnieuw over de resten gebogen en ze moeten concluderen dat deze aan een moderne mens hebben toebehoord.

Kaak
De onderzoekers publiceren hun resultaten in het blad Nature. En in datzelfde blad verschijnt nog een tweede paper dat hun resultaten onderschrijft. Andere onderzoekers hebben namelijk een kaak (zie hierboven) die aan een Neanderthaler zou hebben toebehoord, geanalyseerd. Uit die analyse blijkt dat ook deze kaak eigenlijk van een moderne mens is en dat deze mens zo’n 41.500 tot 44.200 jaar geleden in Europa leefde.

Beide studies onderschrijven dus dat de Neanderthalers en moderne mensen Europa veel langer samen deelden dan gedacht. Hoewel er geen bewijs is dat ze elkaar ontmoet hebben, is het aannemelijk dat ontmoetingen wel hebben plaatsgevonden. De Neanderthalers en moderne mensen hebben tenslotte 5000 jaar de tijd gehad om elkaar tegen het lijf te lopen, contact te zoeken en misschien zelfs geslachtsgemeenschap te hebben.

Bronmateriaal

"Modern Humans' First European Tour" - Sciencemag.org
"First known Europeans identified" - News.discovery.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Chris Collins (Natural History Museum, London) en het Torquay Museum.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd