Minder werken maakt niet gelukkig

minder werken

In tegenstelling tot wat veel werknemers denken, worden wij mensen niet per definitie gelukkiger wanneer we minder gaan werken. Dat blijkt uit een grootschalig onderzoek in Zuid-Korea: een land dat in 2004 de 44-urige werkweek inruilde voor een werkweek die 40 uren telt.

Voor 2004 was de zaterdag in Zuid-Korea ook een werkdag. Maar in een poging de vrijetijdsindustrie een boost te geven, de productiviteit van werknemers te verhogen en het aantal werkgerelateerde ongelukken te verminderen, werd besloten de werkweek te verkorten. De 44-urige werkweek maakte plaats voor een werkweek met 40 uren.

Onderzoek
En dat maakte Zuid-Korea tot dé plek om onderzoek te doen naar de gevolgen die een kortere werkweek op het welzijn van mensen heeft. Wetenschappers bestudeerden een grote groep Koreaanse huishoudens tussen 1998 en 2008. Ze waren vooral geïnteresseerd in het aantal uren dat mensen werkten en de mate waarin die mensen gelukkig en tevreden waren met hun leven.

Vooral vrouwen gaven aan blij te zijn met een kortere werkweek

Prettig
Vrijwel alle ondervraagden gaven aan het fijn te vinden dat de werkweek korter was geworden. En vooral de vrouwen (met of zonder kinderen) gaven aan blij te zijn met de 40-urige werkweek. Dat is goed te verklaren, zo schrijven de onderzoekers in het blad Journal of Happiness Studies. Vrouwen moeten namelijk voortdurend de balans zien te vinden tussen werk en huishouden/gezin. En met ietsje minder werkuren lukt dat beter.

Geluk
Maar hoewel bijna alle ondervraagden de 40-urige werkweek toejuichten, had de korter werkweek geen significante invloed op de mate waarin ze tevreden waren met hun baan en leven. In de praktijk bleek die kortere werkweek er namelijk toe te leiden dat mensen in minder tijd meer moesten doen. Daardoor nam de stress alleen maar toe.

De resultaten kunnen twee dingen betekenen. Of de theorie dat meer werken een negatieve invloed heeft op het geluksgevoel van mensen, klopt niet. Of die theorie klopt wel, maar de positieve impact die minder werkuren op het geluksgevoel heeft, wordt direct weer weggenomen doordat de stress op het werk toeneemt.

Bronmateriaal

"Shorter working hours do not guarantee happier workers" - Springer.com
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Ryan Holst (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd