Minder liegen doet uw gezondheid goed

Wanneer mensen besluiten om minder te gaan liegen en dat vervolgens ook daadwerkelijk minder gaan doen, dan doet dat zowel hum mentale als fysieke gezondheid goed. Dat blijkt uit nieuw onderzoek.

De onderzoekers verzamelden 110 mensen. De gemiddelde leeftijd van de proefpersonen was 31 jaar. Zo’n 66 procent van de proefpersonen studeerde nog. De overige 34 procent was al wat ouder en studeerde niet meer. De onderzoekers gaven de helft van de proefpersonen opdracht om te stoppen met liegen. Gedurende tien weken moesten ze proberen om zowel grote als kleine leugens voor zich te houden en de waarheid te vertellen. De andere helft kreeg geen specifieke instructies over liegen mee en gold als de controlegroep. Wekelijks kwamen de proefpersonen naar het laboratorium. Ze ondergingen dan een leugendetectortest om te achterhalen hoeveel kleine en grote leugens ze hadden verteld. Ook werd hun gezondheid bestudeerd.

Gezondheid
Na tien weken bleek er overduidelijk een verschil te zijn tussen mensen die hun best hadden gedaan om minder te liegen en de mensen die evenveel logen als daarvoor. Proefpersonen die in een week drie leugentjes om bestwil minder hadden verteld dan normaal hadden gemiddeld vier mentale klachten minder. Zo voelden ze zich minder gespannen en minder melancholisch. Ook hadden ze gemiddeld drie fysieke klachten minder. Zo ervoeren ze bijvoorbeeld minder hoofdpijn. Wanneer mensen in de controlegroep minder leugentjes om bestwil vertelden dan de week ervoor ervoeren zij gemiddeld twee mentale klachten en één fysieke klacht minder. En ook het vermijden van grote leugens leidde tot minder fysieke en mentale klachten.

WIST U DAT…

Contacten
Wanneer proefpersonen in week b minder leugens hadden verteld dan in week a voelden ze zich zowel fysiek als mentaal in week b beter dan in week a. De onderzoekers denken wel te weten hoe het komt dat mensen zich door minder te liegen beter voelen. Uit het onderzoek blijkt namelijk dat de relaties van proefpersonen die minder logen beter werden. Ook verliepen hun contacten met anderen veel soepeler dan normaal. “Statistische analyse laat zien dat deze verbetering van relaties significant bijdroeg aan de betere gezondheid die geassocieerd wordt met minder liegen,” vertelt onderzoeker Lijuan Wang.

Het onderzoek is nog maar net uitgevoerd en zal later dit jaar door andere onderzoekers worden getoetst en daarna in een wetenschappelijk blad worden gepubliceerd.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd