We zijn minder behulpzaam als het extreem warm is

Afgelopen week stegen de temperaturen in Nederland en België. Misschien merkte jij op de werkvloer dat collega’s chagrijniger of minder behulpzaam waren. Het is wetenschappelijk bewezen dat tropische temperaturen invloed hebben ons gedrag.

Amerikaanse wetenschappers hebben verschillende experimenten uitgevoerd en data geanalyseerd. Zo kregen zij van een Russische winkelketen data over het gedrag van medewerkers. Wat blijkt: wanneer het warmer is, is winkelpersoneel minder behulpzaam. De kans dat jij in een kledingzaak actief wordt geholpen als het tropisch warm is, is dus aanzienlijk kleiner dan wanneer het kouder is.

In een tweede experiment moet een panel een vragenlijst invullen. Een deel van de groep kreeg als opdracht om terug te denken aan een extreem warme situatie, bijvoorbeeld de laatste keer in een warme en volgepakte trein. Hoewel de proefpersonen het op dat moment niet warm hadden, waren ze minder bereid om een volgende vragenlijst in te vullen dan de andere helft van de groep. 34% van de deelnemers vulde de vragenlijst in. In de controlegroep was dit percentage 76%.

In een derde experiment namen studenten plaats in een normaal leslokaal of een warm leslokaal. Een onderzoeker vroeg aan de studenten om een vragenlijst in te vullen. In de warme kamer besloot 64% om minimaal één vraag te beantwoorden. Gemiddeld werden er zes vragen beantwoord. In het koele leslokaal beantwoordde 95% minstens één vraag en werden er gemiddeld 35 vragen afgetikt.

Hoewel het hierbij gaat om drie kleinere experimenten, is de conclusie vrij helder. Mensen investeren minder energie in sociale activiteiten, bijvoorbeeld anderen helpen, als het extreem warm is. De resultaten van dit onderzoek kunnen gebruikt worden door allerlei instanties. Maurice de Hond kan zijn panel beter niet benaderen wanneer het kwik boven de dertig graden uitkomt. Ik vraag mij af of wervers op straat (bijv. voor Amnesty International) minder verdienen op tropische dagen dan op koude dagen. Of wordt dit verschil gecompenseerd doordat er in de zomer meer mensen een terrasje opzoeken in de binnenstad? En hoe geldt dit voor verpleeg- en verzorgingstehuizen? Worden bewoners in de zomer minder goed verzorgd dan in de winter? En wat voor invloed heeft dit op sterftecijfers? Wellicht dat er vanuit Nederland interessant vervolgonderzoek gedaan kan worden.

Het paper is te lezen in het wetenschappelijke vakblad European Journal of Social Psychology.

Bronmateriaal

"Exploring the impact of ambient temperature on helping" - European Journal of Social Psychology

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd