Midden-Oosten raakt in zeven jaar tijd zee vol water kwijt

het bestudeerde gebied

Wetenschappers hebben ontdekt dat een reeds droog deel van het Midden-Oosten in krap zeven jaar tijd 144 kubieke kilometer water is kwijtgeraakt. Dat is ongeveer vergelijkbaar met de hoeveelheid water in de Dode Zee.

De onderzoekers bestudeerden het gebied langs de Tigris en Eufraat: van Turkije, naar Syrië, Iran en Irak (zie hierboven). Ze ontdekten dat de rivieren in rap tempo water verliezen. Tussen 2003 en 2010 ging er 144 kubieke kilometer water verloren. Er is slechts één gebied ter wereld dat in een rapper tempo water verliest: India.

GRACE

De onderzoekers baseren hun conclusies op gegevens van de Gravity Recovery and Climate Experiment-satellieten (kortweg: GRACE). Deze satellieten bestuderen het zwaartekrachtveld van de aarde en variaties daarin. Die variaties kunnen door tal van factoren worden ingegeven. Onder meer door de opslag van grondwater.

Droogte
Vooral in 2007 ging er in het Midden-Oosten veel water verloren. Dat had te maken met de enorme droogte die het gebied toen trof, zo schrijven de onderzoekers in het blad Water Resources Research.

Grondwater
Het verlies aan water is het resultaat van verschillende processen. Het grootste deel van het verlies (zestig procent) is echter te wijten aan het feit dat grondwater uit ondergrondse reservoirs wordt verwijderd. Door dit proces verliest het gebied naar schatting zo’n 90 kubieke kilometer water. “Dat is genoeg water om aan de vraag naar water van tientallen miljoenen tot meer dan honderd miljoen mensen in deze regio te voldoen,” benadrukt onderzoeker Jay Famiglietti. Tijdens de droogte in 2007 boorde de Iraakse overheid alleen al 1000 bronnen om water boven te halen.

De situatie in het Midden-Oosten is dan ook zorgwekkend. “Watermanagement is een complexe kwestie in het Midden-Oosten: een gebied dat al met beperkte waterbronnen en concurrerende belanghebbenden te maken heeft,” vertelt onderzoeker Kate Voss. “Het Midden-Oosten heeft al niet zoveel water en het is een werelddeel dat door klimaatverandering met nog minder regenval te maken zal krijgen,” voegt Famiglietti toe. “Deze droge gebieden worden nog droger.” Om toch enigszins aan de vraag naar water in het gebied te kunnen blijven voldoen, zullen er maatregelen moeten worden getroffen. Landen moeten duidelijke afspraken maken en het water op een verantwoordelijkere manier gaan ‘managen’. “Grondwater is net als spaargeld,” stelt onderzoeker Matt Rodell. “Het is prima om er iets van op te nemen als je het nodig hebt, maar als je het niet aanvult, zal het vroeg of laat verdwijnen.”

Bronmateriaal

"NASA Satellites Find Freshwater Losses in Middle East" - NASA.gov
"Middle East river basin has lost Dead Sea-sized quantity of water" - UCI.edu
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door NASA / UC Irvine / NCAR.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd