Middeleeuwse astronomen kunnen het bestaan van planeet X bewijzen

Mogelijk hebben zij al kometen gespot met vreemde banen die alleen te verklaren zijn als planeet X bestaat.

Een paar jaar geleden stelden twee astronomen dat ons zonnestelsel waarschijnlijk een negende planeet telt: planeet X. Deze planeet zou zo’n tien keer zwaarder zijn dan de aarde en aan de rand van ons zonnestelsel huizen. Het bestaan van de planeet werd onder meer afgeleid uit de vreemde banen van een handvol kometen. Hoewel er sindsdien met man en macht naar de planeet gezocht is, is deze nog niet direct waargenomen. En dus blijft planeet X een hypothese.

Middeleeuwen
Maar wellicht kunnen Middeleeuwse astronomen daar verandering in brengen. Dat stellen Britse onderzoekers. Hoewel de Middeleeuwen vaak worden gezien als een periode waarin de wetenschap weinig voorstelde, waren er wel degelijk mensen met een grote interesse in astronomie. Zij bestudeerden het heelal en noteerden wat ze zagen. Verschillende Middeleeuwse geschriften maken dan ook melding van kometen die langs vlogen. En die meldingen kunnen we gebruiken om te achterhalen of planeet X bestaat.

Voorbode
Verschillende Middeleeuwse bronnen maken melding van kometen die helderder waren dan sterren. Het bewijst dat men in de Middeleeuwen het heelal al nauwlettend in de gaten hield. De Middeleeuwse mensen wisten waarschijnlijk niet dat ze naar een brok ijs zaten te kijken. In plaats daarvan werden ze gezien als voorboden van de dood van koningen, de val van koninkrijken, oorlog, hongersdood, ziekte, enzovoort.

Hoe dan?
Aangenomen wordt dat planeet X – als deze bestaat – vrij zwaar is en met zijn zwaartekracht van invloed is op de banen van sommige kometen. Die impact is misschien klein, maar over een lange periode zou het effect ervan letterlijk zichtbaar moeten worden en wel doordat een komeet zich op een heel andere plek bevindt en op een heel ander moment vanaf de aarde zichtbaar is dan in een scenario waarin planeet X geen rol speelt.

WIST JE DAT…

…’de ontdekker’ van Planeet X Konstantin Batygin zeker weet dat we planeet X binnenkort gaan vinden? En ook NASA begint ervan overtuigd te raken dat de planeet bestaat.

Simulaties
De onderzoekers stellen dan ook voor om de banen van alle ons bekende kometen in aan- en afwezigheid van planeet X te simuleren en zo te achterhalen waar zij zich in de Middeleeuwen bevonden. Vervolgens kan er gekeken worden welke simulaties overeenkomen met wat astronomen in de Middeleeuwen werkelijk zagen. “Elke sterke indicatie dat een negende planeet nodig is om de waarnemingen van kometen in de Middeleeuwen passend te maken, is een uniek resultaat en zal zeker een opmerkelijke impact hebben op ons begrip van het zonnestelsel,” aldus onderzoeker Pedro Lacerda.

De komende tijd zal moeten blijken of men in de Middeleeuwen – zonder dat in de gaten te hebben – getuige is geweest van de zwaartekrachtswerking van een planeet die we in 2018 officieel nog niet ontdekt hebben. “Het is fantastisch om in staat te zijn om de data die ongeveer 1000 jaar oud is, te gebruiken om een moderne theorie te onderzoeken,” aldus Lacerda. Het voorstel van Lacerda en collega’s is van harte welkom. Pogingen om planeet X op te sporen en dus het bestaan ervan te bewijzen, zijn tot op heden op niets uitgelopen.

Bronmateriaal

"Queen's researchers launch exhibition exploring the Anglo-Saxons knowledge of the skies" - Queen's University

Afbeelding bovenaan dit artikel: Caltech/R. Hurt (IPAC)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd