Microplastics blijken zelfs in de diepste delen van onze longen door te dringen

Het is de eerste studie die onomstotelijk aantoont dat zelfs onze longen niet vrij zijn van plastic.

Ondertussen wordt het steeds duidelijker dat vervuilende plastics zich niet alleen in de oceaan of in het milieu ophopen, maar dat het ook in ons lichaam terechtkomt. Onbekend was echter of die microplastics ook echt in ons lichaam blijven zitten. Een nieuwe studie licht een tipje van de sluier op. Want zelfs de diepste delen van onze longen blijken niet vrij van plastic.

Longweefsel
In de studie bogen onderzoekers zich over longweefsel, afgenomen van levende patiënten, die voor routinematige medische zorg onder het mes gingen. Het verzamelde longweefsel werd vervolgens gefilterd om te zien of er iets in verborgen zat. Het leidt tot een alarmerende ontdekking. De onderzoekers troffen namelijk 39 microplastics aan in 11 van de 13 geteste longweefsels. Daarnaast ontdekte het team dat mannen aanzienlijk meer plastic in hun longen hadden dan vrouwen.

Autopsies
Het is overigens niet voor het eerst dat onderzoekers aantonen dat microplastics in ons lichaam zitten. “Eerder al zijn er microplastics gevonden tijdens autopsies,” vertelt onderzoeker Laura Sadofsky. “Dit is echter de eerste studie die aantoont dat microplastics de longen van levende mensen binnendringen.”

Diep in de longen
Wat daarnaast zorgwekkend is, is dat microplastics zelfs een weg weten te vinden naar de diepste delen van onze longen. Zo werden er elf stukjes plastic gevonden in het bovenste deel van de long, zeven in het middenstuk en maar liefst 21 microplastics in het onderste gedeelte van de longen. “We hadden niet verwacht dat we de meeste deeltjes in de lagere regionen zouden aantreffen,” vertelt Sadofsky. “Dit is verrassend, aangezien de luchtwegen in de lagere delen van de longen heel smal zijn. Hierdoor had niemand gedacht dat microplastics daar zouden kunnen komen. Maar dat is duidelijk wel zo.”

Soorten plastic
De gedetecteerde microplastics kunnen onderverdeeld worden in twaalf soorten plastic, die veel verschillende toepassingen hebben. Zo worden deze types plastic bijvoorbeeld gebruikt voor verpakkingen, flessen en kleding. Volgens de onderzoekers zou het goed kunnen dat we microplastics inademen en dat kleine deeltjes op die manier in onze longen terechtkomen. Eerder al stelden onderzoekers dat door de lucht zwevende deeltjes van tussen de 1 nm en 20 µm gemakkelijk ingeademd kunnen worden.

Gezondheid
In hoeverre de microplastics in onze longen ook daadwerkelijk kwaad doen, is nog niet bekend. Wel is deze studie een belangrijke stap vooruit om die vraag te kunnen beantwoorden. “We hebben nu de soorten plastic en de concentratie achterhaald,” stelt Sadofsky. “Deze resultaten kunnen nu gebruikt worden om realistische omstandigheden voor laboratoriumexperimenten te creëren. En daarmee kunnen we weer beter de gezondheidseffecten bepalen.”

Nederlands onderzoek
De studie volgt kort op een onderzoek van Nederlandse wetenschappers, die eind maart aantoonden dat microplastics ook in onze bloedsomloop zitten. Dat onderzoek liet zien dat mensen in hun gewone dagelijkse leven microplastics vanuit hun omgeving opnemen en dat de hoeveelheden meetbaar zijn in hun bloed. Het betekent dat wetenschappers steeds vaker belangrijke stappen zetten om ook de gezondheidsrisico’s beter te kunnen voorspellen.

Dat we daar meer inzicht in krijgen, is heel belangrijk. Omdat er nog weinig bekend is over de mogelijke risico’s van microplastics voor de menselijke gezondheid, bestaan er bijvoorbeeld nog geen officiële richtlijnen over hoeveel microplastics voedsel mag bevatten. Daarnaast zijn er ook nog geen studies die hard hebben gemaakt wanneer een bepaalde mate van inname precies gevaarlijk wordt. Verschillende studies naar dieren hebben echter aangetoond dat microplastics de stofwisseling en het darmstelsel kunnen verstoren. En dus is het heel belangrijk om ook meer inzicht te krijgen naar de mogelijke effecten van microplastics op onze eigen gezondheid.

Wist je dat…

…de consumptie van microplastics eigenlijk niet te voorkomen valt? Het zit in alles; van de frisse buitenlucht tot keukenzout en drinkwater. Lees hier verder!

Bronmateriaal

"Scientists discover microplastics in deepest section of the lungs" - University of Hull

Afbeelding bovenaan dit artikel: kalhh via Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd