Micro-organismen in en op het lichaam kunnen tijdstip van overlijden verraden

plaats delict

In CSI en gelijksoortige series wordt het tijdstip van overlijden van slachtoffers van geweld vaak moeiteloos precies vastgesteld. In werkelijkheid is dat niet zo gemakkelijk. Een nieuw onderzoek brengt daar wellicht verandering in: wetenschappers hebben ontdekt dat micro-organismen die in en op het lichaam leven kunnen helpen om het tijdstip van overlijden exact te achterhalen.

Om het tijdstip van overlijden van mensen vast te stellen, maken onderzoekers momenteel gebruik van verschillende methodes. Zo kunnen ze onder meer kijken naar de lichaamstemperatuur, het laatste teken van leven dat mensen afgaven (bijvoorbeeld een sms’je) of insecten die zich op of rondom lichamen ophouden. Maar die methodes zijn lang niet altijd even betrouwbaar. En hoe meer tijd er verstrijkt tussen het tijdstip van overlijden en het moment waarop een lichaam gevonden wordt, hoe lastiger het is om vast te stellen wanneer de persoon in kwestie exact overleed.

Onderzoekers van de universiteit van Colorado hebben daarom een andere aanpak bedacht. Ze bestudeerden de micro-organismen in lichamen van muizen en keken welke veranderingen die microben ondergingen nadat de muizen waren doodgegaan. Ze ontdekten dat het mogelijk was om aan de hand van bacteriën – en andere micro-organismen zoals schimmels, rondwormen en amoeba – vrij nauwkeurig te achterhalen wanneer de muis was overleden. Zelfs 48 dagen nadat de muis was doodgegaan, konden de onderzoekers op basis van de micro-organismen het tijdstip van overleden nog vrij nauwkeurig bepalen: ze konden een periode van vier dagen aanwijzen waarbinnen de muis was doodgegaan. Na 34 dagen konden ze een periode van drie dagen aanwijzen.

Hoewel het onderzoek onder muizen plaatsvond, denken de onderzoekers dat de resultaten ook van toepassing zijn op mensen. In en op ons lichaam leven tenslotte ook vele miljarden microben. “Dit onderzoek laat zien dat je microbioom niet alleen belangrijk is wanneer je leeft, maar dat het ook belangrijk kan zijn nadat je bent overleden,” concludeert onderzoeker Rob Knight. Mogelijk kunnen die microben niet alleen vertellen wanneer iemand precies is overleden, maar ook iets zeggen over het dieet en levensstijl van de overledene.

Bronmateriaal

"New CU-Boulder-led study finds ‘microbial clock’ may help determine time of death" - Colorado.edu
De foto bovenaan dit artikel is afkomstig van de universiteit van Colorado, Boulder.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd