Mexicaanse roodmus mijdt zieke soortgenoten

Wij mensen mijden soortgenoten met de griep of een andere besmettelijke aandoening graag. En we zijn niet alleen. Ook de Mexicaanse roodmus doet het, zo suggereert nieuw onderzoek.

Wetenschappers van de University of California Davis trekken die conclusie op basis van experimenten. Ze plaatsten drie vogeltjes in drie op een rijtje uitgestalde kooien. In de ene kooi zat een zieke vogel, in de andere kooi een gezonde vogel. De vogel in de middelste kooi kon kiezen welke vogel hij wilde benaderen. Met een camera werden de verrichtingen van de vogel in de middelste kooi vastgelegd.

Resultaten
De vogels hadden geen voorkeur voor de gezonde vogel wanneer de zieke vogel nog geen symptomen vertoonde. Maar zodra de ziekte op een hoogtepunt was en de vogel de meeste symptomen veroorzaakte, koos 77 procent van de vogels ervoor om de gezonde vogel te benaderen en de zieke vogel links te laten liggen.

WIST U DAT…

…vogels mogelijk een head-up display hebben?

Het ligt niet aan jou, het ligt aan mij
Lang niet alle vogels kozen er op hetzelfde moment voor om zieke vogels te mijden. Sommigen bleven al bij ze uit de buurt zodra de zieken de eerste symptomen vertoonden. Anderen pas later. En dat lag niet zozeer aan de zieke vogel, maar meer aan de vogel die een keuze moest maken, zo blijkt. De onderzoekers keken namelijk ook naar hoe goed het afweersysteem van de vogels was. Ze ontdekten dat vogels met een slechter afweersysteem zieke vogels veel sneller links lieten liggen dan vogels met een sterker afweersysteem.

Het is voor het eerst dat wetenschappers kunnen vaststellen dat een vogelsoort ervoor kiest om zieke soortgenoten te mijden, zo schrijven ze in het blad Biology Letters. “Bovendien tonen we aan dat individuen die minder in defensief gedrag investeren, meer investeren in hun afweersysteem.” En dat is een ontdekking waar we iets mee kunnen. “Dit heeft belangrijke implicaties voor hoe ziekteverwekkers zich door een populatie verspreiden en uiteindelijk hoe een epidemie verloopt.”

Bronmateriaal

"House finches (Carpodacus mexicanus) balance investment in behavioural and immunological defences against pathogens" - Biology Letters
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Blake Matheson (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd