Meteorieten toch niet verantwoordelijk voor explosie van leven in Ordovicium

De meteorieten blijken pas twee miljoen jaar na de indrukwekkende diversificatie van zeedieren en planten op aarde te zijn gevallen.

Zo’n 471 miljoen jaar geleden vond het Great Ordovician Biodiversification Event (GOBE) plaats. De diversiteit onder zeedieren en planten nam in korte tijd een enorme vlucht. Onderzoekers schreven dat altijd toe aan een bombardement van meteorieten dat zo ongeveer tegelijkertijd zou hebben plaatsgevonden. Deze meteorieten zouden bestaande ecosystemen overhoop hebben gegooid en nieuwe niches hebben gecreëerd. Net zoals de meteorietinslag zo’n 66 miljoen jaar geleden de opkomst van zoogdieren mogelijk maakte (en de ondergang van de dino’s inluidde).

Maar een nieuw onderzoek veegt die hypothese van tafel. Wetenschappers bestudeerden sedimenten die meteorieten bevatten en uit het Midden-Ordovicium dateerden. In die sedimenten bevonden zich tevens zirkoonkristallen – afkomstig van vulkaanuitbarstingen. En dat was goed nieuws, want zirkoonkristallen bevatten isotopen die gebruikt kunnen worden om de kristallen – en dus ook de omringende sedimenten en meteorieten – heel nauwkeurig te dateren. En dat hebben de onderzoekers gedaan. En daaruit blijkt dat de meteorieten zo’n 468 (+/- 300.000 jaar) op aarde regenden.

De meteorieten vielen dus pas twee miljoen jaar nadat de diversiteit onder zeedieren en planten een enorme vlucht nam. Het betekent dat de meteorieten daar niet de oorzaak van kunnen zijn geweest. En daarmee zijn we weer terug bij af. Want wat heeft het GOBE dan veroorzaakt? Dat is op dit moment onduidelijk. Maar het lijkt er dus op dat we niet moeten denken aan buitenaardse oorzaken.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd