Meten van uitstoot broeikasgassen is geen ‘nattevingerwerk’

Nog geen enkel land heeft haar emissieschattingen objectief nagemeten. Schokkend, want wereldwijd gaan er miljarden in de emissiehandel om. Uit een onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat schattingen van broeikasgassen objectief te toetsen zijn. In een gebied zo groot als Nederland is één meetstation voldoende.

Landen mogen een bepaalde hoeveelheid CO2 uitstoten. Veel westerse landen zitten over hun quota heen en kunnen emissies kopen van andere landen. Stel, Letland zit onder de hoeveelheid uit te stoten CO2, dan kan het land deze marge verkopen aan een ander land. Zo kocht Nederland onlangs drie miljoen ton CO2 van Letland voor ruim veertig miljoen euro. In de emissiehandel gaan enorme bedragen om.

Wetenschappers Sander van der Laan en Ingrid van der Laan-Luijkx beweren dat de methodes die onafhankelijke instanties gebruiken om de emissies te herberekenen vele onzekerheden bevatten. Zo verschillen de uitkomsten soms tot wel veertig procent.

Uit onderzoek van Sander van der Laan blijkt dat het mogelijk is om de bestaande berekeningen objectief en nauwkeurig te toetsen door middel van metingen in de atmosfeer. Voor een gebied zo groot als Nederland volstaat in principe één meetstation. Met vier á vijf meetstations is het resultaat optimaal nauwkeurig. Van der Laan beschrijft in zijn proefschrift metingen die werden verricht op het RUG-meetstation Lutjewad, op de Waddenzeedijk bij Hornhuizen.

Eerlijk en betrouwbaar
Van der Laan concludeert dat de daadwerkelijke uitstoot van de belangrijkste broeikasgassen CO2, CH4 (methaan) en N2O (lachgas) in Nederland overeenkomt met de door de overheid gerapporteerde waarden. Nederland is een van ’s werelds grootste uitstoters van broeikasgassen en komt daar eerlijk voor uit. Van der Laan: “Kennelijk is de rapportage in Nederland goed geregeld en leveren onder meer landbouw en industrie betrouwbare gegevens over hun uitstoot. Maar zeker in ontwikkelingslanden is de kans op fraude groot. Objectieve metingen zijn daarom zeer noodzakelijk.” De meetstations kunnen verwerkt worden in telefoonmasten. De installatie hoeft hierdoor niet veel te kosten.

WIST U DAT…

…de ozonlaag stopt met krimpen?

Oceanen
Van der Laan-Luijkx verrichte metingen van CO2 en zuurstof vanaf booreiland F3 in de Noordzee. Uit haar onderzoek blijkt dat de oceanen wereldwijd 1,8 Pg koolstof per jaar opnemen. Van der Laan-Luijkx: “Door onderzoek als dit krijgen we nader inzicht in het proces van klimaatverandering.”

Bronmateriaal

Rijksuniversiteit Groningen

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd