Meten van biodiversiteit nu wereldwijd mogelijk

diverse bloemen

Al een tijdje lezen we over de achteruitgang van het aantal dieren- en plantensoorten. Maar wist u dat een wereldwijd meetsysteem van op elkaar afgestemde observaties om veranderingen in biodiversiteit te meten tot voor kort niet bestond? Daar komt nu verandering in.

Iedere wetenschapper heeft een eigen manier van werken en onderzoeken. Omdat deze manier van werken niet leidt tot betrouwbare metingen van de biodiversiteit komt een internationaal team van 30 wetenschappers nu met een voorstel voor één meetsysteem. Een meetsysteem dat overal kan worden toegepast en waar iedere wetenschapper zich dus aan moet houden. Om een goed beeld te krijgen van eventuele veranderingen in biodiversiteit is nu een lijst opgesteld met 50 essentiële te meten variabelen. Met behulp van deze lijst kunnen bestaande monitoringprogramma’s op elkaar worden afgesteld en kunnen nieuwe onderzoeksprogramma’s worden opgezet. Voorbeelden van deze variabelen zijn aantallen van bedreigde soorten, genetische variatie binnen soorten en het behoud van voedingsstoffen binnen een ecosysteem.

In 2020 heeft de Convention on Biological Diversity als doelstelling om de huidige snelheid van achteruitgang van de natuurlijke leefomgeving minimaal te halveren en liefst tot staan te brengen. Zonder een uniform onderzoeksysteem kan de biodiversiteit niet goed worden gemeten en kan ook niet worden gerapporteerd over eventuele veranderingen.

Het voorstel om tot een wereldwijd monitoringssysteem te komen wordt voorgesteld tijdens een bijeenkomst van het Intergovernmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Pereira, leider van de onderzoeksgroep, benadrukt het belang van het goed monitoren. “Het grootste gemis in het monitoren van biodiversiteit ligt in de ontwikkelingslanden, in regio’s waar de milieudruk het grootst is. Een groot deel van deze milieudruk wordt veroorzaakt door de westerse landen. Daarom is het essentieel om deze verantwoordelijkheid internationaal op te pakken door een wereldwijd systeem op te zetten.”

Bronmateriaal

Persbericht Wageningen University: Wereldwijd meten van biodiversiteit nu mogelijk.
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door v_silvestri (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd