Mentale ontwikkeling kind binnen vijf minuten te meten

Volgens Amerikaanse wetenschappers is het mogelijk om met behulp van een MRI-scan en wiskundig programma in vijf minuten tijd te bepalen hoe een kind zich tot op heden mentaal ontwikkeld heeft. In de toekomst kan de scan wellicht in een vroeg stadium tevens aangeven of een kind een stoornis als autisme of schizofrenie heeft.

De onderzoekers legden vorig jaar al vast hoe de functies van het brein zich gedurende het leven ontwikkelen. Naarmate een kind groter wordt, ontwikkelt het bepaalde verbindingen, terwijl andere verbindingen juist weer verzwakken. Door het brein van een kind te scannen kan op basis van de verbindingen worden vastgesteld in hoeverre het kind zich mentaal ontwikkeld heeft.

Dat betekent dat de mentale ontwikkeling van het kind straks net zo snel is vast te stellen als het gewicht en lengte. Een scan duurt ongeveer vijf minuten en in die tijd verzamelt het apparaat 13.000 metingen van verbindingen in de hersenen. Door deze gegevens naast een grafiek met daarin de leeftijd en te verwachten mentale ontwikkeling te leggen, kan bepaald worden of het kind mentaal goed ontwikkeld is of niet.

De onderzoekers zijn ervan overtuigd dat de methode ook gebruikt kan worden om specifieke aandoeningen als schizofrenie en autisme op te sporen. Daarvoor moeten echter eerst weer nieuwe gegevens worden verzameld en nieuwe wiskundige programma’s worden gebouwd. Vorige maand bleek uit andere studies al dat autisme bij volwassen in het brein te zien is. Nu moet uit nader onderzoek blijken of dat ook voor kinderen geldt.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd