‘Mensheid is niet in staat om Mars leefbaar te maken’

De rode planeet leek de beste kandidaat voor ‘terravorming’, maar er is een onoverkoombaar probleem opgedoken: een tekort aan CO2.

Is het mogelijk om ooit op de rode planeet een leven op te bouwen? In eerste instantie leek dit zeker een mogelijkheid en werden er al plannen gemaakt voor kolonisatie naar Mars. Maar na een nieuw onderzoek blijkt dat er nogal wat drempels te overkomen zijn voordat dit daadwerkelijk in gang kan komen.

Vloeibaar water

Hoewel het oppervlak van Mars vandaag de dag dus geen leven kan herbergen, verraden droge rivierbeddingen en mineraalafzettingen dat er in een ver verleden wel degelijk vloeibaar water op de rode planeet voorkwam. Zonnestraling en zonnewind zijn waarschijnlijk verantwoordelijk voor de verdwijning van zowel waterdamp als CO2 uit de atmosfeer.

Koolstofdioxide
Het probleem zit hem in een tekort aan koolstofdioxide. Wetenschappers hadden het plan om het koolstofdioxidegas dat opgesloten zit in het oppervlak van Mars vrij te laten, zodat de atmosfeer dikker zou worden en als een deken dient om de planeet te verwarmen. Maar nu blijkt dat de hoeveelheid koolstofdioxide op Mars bij lange na niet genoeg is om de gehele planeet op te warmen. Hoewel de huidige atmosfeer van Mars grotendeels uit CO2 bestaat, is deze veel te dun en te koud om vloeibaar water – essentieel voor leven – mogelijk te maken. Vloeibaar water op Mars zal op dit moment snel verdampen of bevriezen.

Atmosferische druk
De atmosferische druk op Mars is ongeveer 0,6 procent van de aarde. Omdat Mars verder van de zon af ligt, schatten onderzoekers dat een CO2-druk vergelijkbaar met de totale atmosferische druk van de aarde nodig is om de temperatuur voldoende te verhogen om stabiel vloeibaar water mogelijk te maken. De poolkappen, mineralen en de grond van Mars kunnen allemaal bronnen van koolstofdioxide en water leveren, om de atmosfeer te verdikken. Jammer genoeg blijkt de druk alleen te verhogen te zijn naar ongeveer 7 procent van die op Aarde. En dat is helaas niet genoeg…

Afbeelding: NASA’s Goddard Space Flight Center Conceptual Image Lab

Terravorming
Voorstanders van ‘terravorming’ op Mars stellen voor om gassen uit verschillende bronnen op de rode planeet vrij te laten. Op die manier willen ze de atmosfeer verdikken en de temperatuur verhogen, zodat er wel vloeibaar water op het oppervlak mogelijk is. Deze gassen worden ‘broeikasgassen’ genoemd, vanwege hun vermogen om warmte vast te houden en het klimaat te verwarmen. Maar kan dit wel werken? “Onze resultaten laten zien dat er niet genoeg CO2 op Mars overblijft om een significante broeikasopwarming mogelijk te maken als het gas in de atmosfeer wordt gebracht,” concludeert onderzoeker Bruce Jakosky. “Bovendien is het grootste gedeelte van het koolstofdioxidegas niet makkelijk te bereiken. Dit betekent dat terravorming op Mars op dit moment nog niet mogelijk is met onze hedendaagse technologie.”

Jammer genoeg moeten we dus concluderen dat terravorming op Mars op dit moment nog toekomstmuziek is. We kunnen niet anders dan afwachten wat nieuwe technologie in petto heeft.

Bronmateriaal

"Mars Terraforming Not Possible Using Present-Day Technology" - NASA

Afbeelding bovenaan dit artikel:

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd