Mensenhanden komen voort uit een liefde voor beenmerg

Nieuw onderzoek helpt verklaren waarom onze handen er zo anders uitzien dan die van primaten.

Over het algemeen wordt gedacht dat de unieke behendigheid van de menselijke hand voor een groot deel te danken is aan het gebruik van stenen werktuigen tijdens onze evolutionaire geschiedenis. Uit archeologisch bewijs blijkt namelijk dat vroege mensachtigen veel gereedschap gebruikten. Denk bijvoorbeeld aan het kraken van noten, het snijden van vlees, het maken van botbreuken om beenmerg te bereiken en natuurlijk het maken van de stenen gereedschappen zelf. Maar hebben al deze gedragingen de moderne mensenhand evenveel beïnvloed?

Wist je dat…

…Primaten hun grote brein niet te danken hebben aan sociale contacten, maar aan het dieet?

Impact
Om hier inzicht in te krijgen, besloten de onderzoekers in een nieuwe studie krachtmetingen te doen bij 39 verschillende personen. De proefpersonen moesten met stenen werktuigen de verschillende prehistorische handelingen verrichten. De onderzoekers ontdekten dat de druk op de hand bij elke handeling verschilde. Zo oefende het kraken van noten een lage druk uit op de mensenhand terwijl het fijnmalen van steen en het opsporen van beenmerg een grote druk op de mensenhand uitoefende. Bij alle verschillende handelingen waren de duim, wijsvinger en middelvinger altijd het belangrijkst.

Primaten
De onderzoekers concluderen hieruit dat het kraken van noten waarschijnlijk te weinig invloed heeft gehad op de vorming van de menselijke hand. Dit zou goed een reden kunnen zijn waarom andere primaten bedreven notenkrakers zijn, zonder een mensachtige hand te hebben.

Maar wat kan dan wel de menselijke hand hebben gevormd? De onderzoekers denken dat het verkrijgen van beenmerg grote invloed heeft gehad op onze handanatomie. Dit, omdat deze handeling grote druk uitoefent op onze handen. Waarschijnlijk heeft het eten van beenmerg daarom ook een sleutelrol gespeeld in de evolutie van de menselijke behendigheid.

Bronmateriaal

"Eating bone marrow played a key role in the evolution of the human hand" - University of Kent

Afbeelding bovenaan dit artikel: JosieLapczynski / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd